تحلیل تنش حرارتی و استاتیکی پیستون موتور احتراق داخلی سمند سورن ELX

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 703

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MECHAERO04_237

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

Abstract:

یکی از قطعات اصلی و مهم موتورهای احتراق داخلی ، پیستون می باشد که تحت بارگذاری حرارتی و مکانیکی به صورت هم زمان قرار دارد. در این مطالع تنش های حرارتی و مکانیکی بوجود آمده در پیستون یک موتور احتراق داخلی جرقه ای مورد بررسی قرار گرفت است. در این مطالعه دور موتور 1000، 2000، 3000، 4000 و 5000 دور بر دقیقه اندازه گیری شده است بعد از طراحی مدل س بعدی پیستون در نرم افزار CATIAV5R21 این مدل جهت تحلیل به نرم افزار ANSYS R18 وارد شده است. جنس پیستون را آلیاژی از آلومینیوم درنظر گرفت و با اعمال شرایط مرزی بدست آمده ، توزیع دما و همچنین تنش های حرارتی و استاتیکی ایجاد شده روی پیستون، در دور موتورهای یاد شده بررسی شده اند . از حاصل نتایج بدست می آید که بیشترین دما در مرکز تاج پیستون و بیشترین تنش حرارتی و مکانیکی روی نشیمنگاه پین رخ می دهد.

Keywords:

یستون , تنش حرارتی , المان متدود , موتور های احتراق داخلی , سرامیک

Authors

لیلا ندرلو

استادیار مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

وهاب نصیری

گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

حسین جوادی کیا

استادیار مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران