توسعه اقتصادی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 491

This Paper With 31 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NMCH03_042

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

Abstract:

در ابتدا توسعه اقتصادی را توضیح میدهیم.توسعه اقتصادی ابعاد مختلفی دارد که از جمله می توان به توسعه سیاسی ,توسعه اجتماعی و توسعه فرهنگی اشاره کرد . بر این اساس جمعی از نظریه پردازان و دانشمندان علم اقتصاد بر این عقیده اند که توسعه اقتصادی با توسعه در دیگر زمینه ها نه تنها بی ارتباط نیست که پیوندی نزدیک نیز دارد . اما بحث ما در این پایان نامه , همانگونه که از عنوان آن برمی آید ,توسعه اقتصادی و به عبارت دیگر بعد اقتصادی توسعه است و ابعاد دیگر آن فقط در چارچوب تبعات اقتصادی شان مطالعه و بررسی می شود.و یا به تعبیر دیگر توسعه اقتصادی عبارتست از بکارگیری ترکیبهای جدی از ابزار تولید به گونه ای که شرایط تولید کالاها ی موجود دگرگون شود و یا کالاهای جدیدی ارائه گردد ,یا منابع جدید عرضه یا بازارهای تازه ای گشوده شود یا آنکه صنعتی از نو سازماندهی گردد به همین دلیل روشهای دستیابی به توسعه اقتصادی یک دستورالعمل مشخص قابل تجویز برای هر کشور , نیست .بلکه استراتژی دستیابی به اهداف توسعه با توجه به شرایط اجتماعی , اقتصادی, فرهنگی و سیاسی هر جامعه ای متفاوت است . انتخاب استراتژی نادرست می تواند در افزایش استاندارد زندگی, شکست بخورد یا گروههای مهم جامعه را به فقر بکشاند و یا حتی مشروعیت دولت و حکومت را زیر سوال ببرد بنابراین انتخاب استراتژی درست با در نظر گرفتن همه جوانب گام اصلی در جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی می باشد . و در انتها هم از اهمیت زنان و توسعه اقتصادی با وجود زنان و چگونگی مانع شدن شکاف جنسیتی از توسعه اقتصادی سخن میگوییم.

Keywords:

مدیریت اقتصادی.توسعه اقتصادی.ابعاد مختلف توسعه.تعریف توسعه.روش های دستیابی به توسعه و استراتژی های توسعه اقتصادی

Authors

سارا معصومی

مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد رشت-واحد پل طالشان

سارا میرزازاده

مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد رشت-واحد پل طالشان

زهرا داوودی

مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد رشت-واحد پل طالشان

کوثر رمضانی نصب

مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد رشت-واحد پل طالشان