ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر تخصیص بهینه منابع آب سد میناب استان هرمزگان

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 557

This Paper With 11 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TIET02_015

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

Abstract:

رشد سریع فعالیت های صنعتی در نتیجه افزایش گازهای گلخانه ای در چند دهه اخیر، باعث برهم خوردن تعادل کره زمین شده است که به این پدیده، تغییر اقلیم می گویند. تغییر اقلیم به طور مستقیم بر پارامتر های هیدرولوژیک تاثیر گذار خواهد بود. در این تحقیق، سعی شده است که اثر تغییرات اقلیم در دوره (2100-2011) میلادی با استفاده از خروجی های مدل های گردش عمومی جو مناسب با منطقه، تحت سناریوهای RCP26، RCP45، RCP60 و RCP85 از گزارش پنجم IPCC بر پارامترهای اقلیمی ایستگاه سینوپتیک میناب واقع در استان هرمزگان بررسی گردد. سد میناب یکی از مهم ترین سد های بخش های جنوبی کشور می باشد. از این رو، بررسی شرایط تغییر اقلیم و تخصیص آب این سد، یک امر ضروری می باشد.جهت بررسی اثر تغییر اقلیم بر روی تخصیص آب سد میناب، از مدل ارزیابی و برنامه ریزی آب (WEAP) استفاده شد. با توجه به نتایج مدل سازی مخزن، بیشترین افزایش حجم مخزن تحت سناریوی RCP26 و کمترین حجم نیز مربوط به سناریوی RCP45 تا سال 2100 است؛ از طرفی سد استقلال تا سال 2055 توانایی تامین آب مورد نیاز منطقه را دارد، که با توجه به تعریف سناریوی سازگاری و در نظر گرفتن طرح احداث آب شیرین کن و همچنین پلمپ چاه های کشاورزی غیر مجاز می توان آب مورد نیاز منطقه را برای سال های آینده تامین کرد.