ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

ارائه مدل تحقق نیازهای افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی در زلزله

Year: 1398
COI: ICHED09_006
Language: PersianView: 587
نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

Authors

شهرزاد پاکجویی - دکتری تخصصی سلامت در بلایا و فوریتها، گروه سامت در بلایا و فوریتها، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی ایران، تهران، ایران
آیدین آرین خصال - دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشیار، گروه سیاستگذاری سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
محمد کمالی - دکتری تخصصی مدیریت توانبخشی، دانشیار، گروه آموزشی مدیریت توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
سیدحسام سیدین - دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشیار، گروه سلامت در بلایا و فوریتها، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

Abstract:

زمینه و هدف: افراد دارای معلولیت آسیب پذیرترین افراد در هنگام وقوع بلایا بوده و در معرض ریسک بیشتر آسیب، مرگ، بیماری، تهیدستی و آوارگی در مقایسه با جمعیت عمومی قرار دارند و تجربه آنان از بلایا حادتر و طولانیتر از افراد عادی است. همچنین، مشکلات افراد دارای معلولیتی که از بلایا متاثر میگردند به دلیل دارا بودن نیازهای خاص جسمی، روانی - اجتماعی و اقتصادی، نسبت به افراد سالم متفاوت است. افزون بر این، نتایج مطالعات داخلی حاکی از وجود ضعفهای جدی در ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت در هنگام وقوع بلایای طبیعی، خصوصا زلزله، میباشد. ازاین رو مطالعه حاضر، باهدف شناسایی نیازهای افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی و ارائه مدل تحقق نیازهای این افراد در زلزله، طراحی و اجرا گردید.روش کار: مطالعه کیفی حاضر در سه مرحله انجام گردید. در مرحله اول، به منظور شناسایی نیازهای افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی در هنگام وقوع زلزله با 18 تن از این افراد و نه تن از مدیران سازمانهای ذیربط در زمینه توانبخشی و بلایا، مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام گرفت. سپس، دلایل تفاوت نیازها از دیدگاه افراد دارای معلولیت و مدیران استخراج شد. در مرحله دوم به منظور دستیابی به موانع و تسهیل گرهای تحقق نیازهای افراد موردبحث در زلزله، با هفت تن از صاحبنظران، مصاحبه انجام گرفت. در مرحله سوم، مدل اولیه طراحی گردیده و به منظور تعیین اعتبار آن از روش دلفی و نشست خبرگان استفاده شد. در تمام مراحل، نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شده و تا رسیدن به اشباع داده ها، ادامه یافت. به منظور تحلیل داده ها روش تحلیل مضمون و نرم افزار MAXQDA نسخه 10 استفاده شدند. نتیجه گیری: همزمان با وقوع زلزله نیازهای جدیدی برای افراد دارای معلولیت ایجاد میگردند که برآورده شدن آنها منوط به کمکهای بیرونی و توجه خاص میباشد. این نیازها تاکنون شناسایی نشده و موردتوجه قرار نگرفته اند و در زمینه تحقق آنها کاستیهایی وجود دارد. این کاستیها شامل فقدان برنامه ها، دستورالعملها، سیاستها و قوانین لازم برای رسیدگی به این افراد در شرایط بلایا میباشد. همچنین، مدیران و پاسخگویان با نیازهای واقعی افراد دارای معلولیت آشنا نبوده که این امر میتواند یکی از دلایل نادیده گرفته شدن این افراد در پروتکلهای حمایتی و اولویتهای ارائه خدمات محسوب گردد.

Keywords:

Paper COI Code

This Paper COI Code is ICHED09_006. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/929311/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
پاکجویی، شهرزاد و آرین خصال، آیدین و کمالی، محمد و سیدین، سیدحسام،1398،ارائه مدل تحقق نیازهای افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی در زلزله،9th International Congress on Health in Accidents and Disasters،Tehran،https://civilica.com/doc/929311

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

New Papers

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support