شناسا یی عوامل حیاتی موفقیت در انتقال تکنولوژی سیستمهای اطلاعا تی در سازمانهای ایرا نی

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,372

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MTIC04_014

تاریخ نمایه سازی: 20 خرداد 1389

Abstract:

اطلاعات نیروی محرکه اقتصاد و دانش امروزی است و ابزار بکارگیری آن سیستمهای اطلاعاتی میباشد. با وجودمنافع زیاد بکارگیری سیستم های اطلاعاتی، هنو زریسک بالای شکست برپیاده سازی این پروژه ها سنگینی می نماید. از آنجئایکه عوامل حیاتی موفقیت وجود دارند و خل ق نمی شوند ، از اینر و باید آنها را شناسائی و کشف کر د. عدم توجه به این عوامل کل سیستم و فرآیند را با خطر اساسی و شکست پروژه در اجرا مواجه می نماید. عوامل کلید عناصر یهستند که برای اجرای موفقیت آمیز هر نوع اقدام اولیه در جه ب ت هبود کیتیف، ضروری میباشد و درمرحله توسعه طرحهای کاربردی، شناسایی این عوامل بعنوان محرکی برای دست اندرکاران مفید خواهد بو د. در این تحقیق با شناسایی چارچوب های موجود برای انتقا لتکنولوژی سیستمهای اطلاعاتی و شاخص های هر کدام از طبقات این چارچوبها سعی بر آن شده است که این عوامل را در س ازمان های ایرانی که تمایل به انتقا ل ا ین تکنولوژی را دارند ارزیابی و رتبهب ندی گرد د. طبقاتی که برای این شاخصه امیتوان در نظر گرفت شامل سهطبقه عوامل سازمانی، عوامل تاکتیکی و عوامل فنی میباشد.

Keywords:

عوامل حیاتی موفقیت CSF (Critical Success Factors) , سیستم های اجرایی ساخت MES , تکنولوژی سیستم های اطلاعاتی Information system , برنامه ریزی منابع سازمانی ERP

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • عظیمی علی، مدل شناسایی و اولویت گذاری عوامل حیاتی (CSFs)موفقیت ...
 • طارق خلیل، مدیریت تکنولوژی رمز موفقیت در رقابت و خلق ...
 • عوامل کلیدی اثرگذار بر موفقیت پیاده سازی ERP در سازمانهای ...
 • Ptak, C.A., S chragenheim , E., 2004 . ERP : ...
 • "What Makes Information Systems Projects Successful?" _ _ ا [2] ...
 • Davenport , T., 1998 _ Putting the Enterprise into the ...
 • Zuboff , S., 1985 _ Automate / informate : the ...
 • I5]Glass , Robert L. (2006) . _ The Standish Report: ...
 • Amberg, Michael & Fisch, Florian & Wiener, Martin(2005) _ Background ...
 • Nurenberg [online] <http: _ .ugpcerlangep. _ [17 Oct. 2007] ...
 • I7] Rockart , J. (1979) . "Chief Executives Define Their ...
 • Markus M., Tanis C., The Enterprise Systems Experience _ From ...
 • Pastor J. Esteves J., Towards the Unification of Critical Success ...
 • Xue Y, Liang H, Boulton W.R, Snyder C.A , 1 ...
 • RFID Imp lementation , Dennis E. Brown , 2007 ...
 • نمایش کامل مراجع