بررسی رابطه بین کیفیت سود و استرس مالی در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 336

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEJ-9-36_012

تاریخ نمایه سازی: 21 آبان 1398

Abstract:

با تغییر معیار های تصمیم گیری و رقابتی تر شدن بازار های سرمایه، استرس و فشار های ناشی از سرمایه گذاری برای سهامداران و سرمایه گذاران بسیار افزایش یافته است و این موضوع لزوم توجه به مکانیزم های نظارتی قوتی تر برای ارتقای سطح کیفی اقلام صورت های مالی همچون سود را مورد توجه قرار می دهد.  لذا  در این پژوهش به بررسی رابطه کیفیت­سود و استرس­مالی، در قالب یک فرضیه، پرداخته شده است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است و تجزیه وتحلیل داده­ها براساس روش مطالعه داده­های ترکیبی می­باشد. در ادامه به منظور آزمون فرضیه­ پژوهش با استفاده از اطلاعات مربوط به شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از طریق روش نمونه­گیری حذفی، 64 شرکت (در قالب 640 مشاهده شرکت- سال) به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. در نهایت نتایج پژوهش حاضر با تایید فرضیه تحقیق نشان می­دهند، بین کیفیت­سود و استرس مالی در بازار سرمایه ایران رابطه منفی معنادار وجود دارد.

Keywords:

کیفیت سود , استرس مالی , بورس اوراق بهادار تهران

Authors

علیرضا معطوفی

گروه مدیریت، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

حسن ولیان

گروه حسابداری، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران