معلمان بسترافزایش خلاقیت روانی کودکان

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 468

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAFCON13_006

تاریخ نمایه سازی: 17 دی 1398

Abstract:

خلاقیت و ابتکار عمل برای رشد و ارتقای علمی کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. جامعه ای که بتواندخلاقیت نسل جوان و به خصوص دانش آموزان را فراهم سازد به طور حتم از رشد و شکوفایی علمی بهرهمند خواهد شد.سازمان آموزش و پرورش به عنوان متولی این بخش می تواند بستر مناسبی برای رشد فکری دانش آموزانایجاد کند اما به گفته معاون پژوهشی و برنامه ریزی سازمان آموزش و پرورش برای حمایت از دانش آموزانخلاق و مبتکر منابع مالی و حمایتی کافی وجود ندارد که این امر می تواند مانعی برای پرورش خلاقیتدانش آموزان محسوب شود.یکی از دانش آموزان در این باره نظر می دهد: معلم خلاق می تواند با بهکارگیری روش های نوین تدریس تاثیر به سزایی در پرورش خلاقیت دانش آموزان داشته باشد . این معلمانبا محبت و عطوفت و بسترسازی روانی خودشان نیاز بچه ها را به محبت و دوستی و تعلق خاطر تامینمی کنند و با منطق و استواری شخصیت نیاز بچه ه ا ر ا به اعتماد به نفس و اعتماد به الگو برآورده می نمایند.بچه ها بیشترین موفقیت را در دروس معلمان محبوب خود به دست می آورند.

Authors

ماهان عطشان

کارشناسی تعلیم و تربیت (دانشگاه فرهنگیان همدان)

حمید وهنانی

کارشناسی تعلیم و تربیت (دانشگاه فرهنگیان همدان)

حسین رضایی نژاد

کارشناسی کارشناس تعلیم و تربیت (دانشگاه فرهنگیان همدان)

فاطمه یارمطاقلو

کارشناسی تعلیم و تربیت (دانشگاه فرهنگیان همدان)

پوریا عطشان

کارشناسی تعلیم و تربیت (دانشگاه فرهنگیان همدان)