اصول اساسی تعلیم و تربیت دینی در دوره ابتدایی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 728

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAFCON13_011

تاریخ نمایه سازی: 17 دی 1398

Abstract:

آموزش مفاهیم دینی نیز مانند هر علم دیگری نیاز به شناسایی و به کارگیری اصول و روش های صحیح،کارآمد و موثر دارد. بنابراین، همان گونه که شناخت خصوصیات و توانایی های کودکان در بهینه سازیآموزش مفاهیم دینی امری مسلم است، شناخت اصول و روش های مربوط به آموزش مفاهیم دینی کودکاندبستانی نیز ضرورت دارد. بدین ترتیب، اگر آموزش مفاهیم دینی کودکان بدون توجه به اصول و روش هایصحیح آموزشی انجام پذیرد، مصداق این سخن امام صادق علیه السلام خواهدبود ((کسی که بدون بصیرتدست به انجام کاری می زند، مانند رونده در بیراهه ای است که هرچه سرعتش بیش تر باشد، از مقصد دورترخواهد شد)) العامل علی غیر بصیره کالسائر علی غیر الطریق لایزیده سرعه السیر الا بعدا بنابراین، آنچه باید بدان توجه داشت و این نوشته نیز درپی آن می باشد، این است که درک و برداشتکودک از مفاهیم دینی با بزرگسالان یکسان نیست؛ آنان در حد ظرفیت ذهنی خود مطالب دینی را میفهمند و برآن اساس، جهان بینی خود را می سازند.

Authors

ماهان عطشان

کارشناسی تعلیم و تربیت (دانشگاه فرهنگیان همدان)

حسین رضایی نژاد

کارشناسی تعلیم و تربیت (دانشگاه فرهنگیان همدان)

زهرا نجات اللهی

کارشناسی کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت (دانشگاه ملایر)

حسین سیاوشی

کارشناسی تعلیم و تربیت (دانشگاه فرهنگیان همدان)

علی روستایی

کارشناسی الهیات (دانشگاه فرهنگیان همدان)

فاطمه احمدی رشادت

کارشناسی تعلیم و تربیت (دانشگاه فرهنگیان همدان)