بررسی تاثیر مصرف صبحانه بر یادگیری درس ریاضی دانش آموزان ابتدایی شهرستان خرم آباد در سال تحصیلی 98-97

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,153

This Paper With 5 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NERA04_094

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1398

Abstract:

تغذیه مطلوب و دریافت صبحانه سهم عمده ای در تامین نیازهای تغذیه ای دانش آموزان داشته و بیش از سایر وعده ها توسط کودکان و نوجوانان نادیده گرفته می شود . مطالعه ی حاضر با هدف بررسی تاثیر مصرف صبحانه بر یادگیری درس ریاضی ششم دبستان در شهر خرم آباد صورت گرفته است .این بررسی به صورت آزمایشی در دو گروه گواه ( کنترل ) و آزمایشی صورت گرفت. به طوری که قبل از دسته بندی دانش آموزان ، اولیای آن ها پرسشنامه ای را در مورد عدم یا مصرف صبحانه فرزندان خویش پر نمودند. برای تحلیل داده ها از آزمون پایانی برای دو فصل انتخاب ریاضی استفاده شد و از روش های محاسبه ی میانگین ، واریانس و ضریب تغییرات ، نمرات دانش آموزان و عملکرد آن ها در هر دو گروه تحلیل شد. نتایج نشان داد که به طور واضح بین مصرف صبحانه و یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی رابطه ی معناداری وجود دارد.

Authors

نگار سیاه پوش

کارشناسی ارشد علوم تغذیه

زهرا سیاه پوش

کارشناسی علوم تربیتی