بررسی تجربه زیسته دانشجو معلمان در خصوص انطباق کارورزی انجام شده در دانشگاه فرهنگیان با واقعیت های مدرسه ای

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 654

This Paper With 12 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NERA04_340

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1398

Abstract:

پژوهش حاضر به روش کیفی از نوع تجربه زیسته انجام شد و هدف این پژوهش بررسی تجربه زیسته نو معلمان در خصوص انطباق کارورزی های دانشگاه فرهنگیان با واقعیت های مدرسه ای بوده است . سوال پژوهش این است که تجربه زیسته دانشجو معلمان در خصوص انطباق کارورزی انجام شده در دانشگاه فرهنگیان با واقعیت های مدرسه ای چگونه است . در این پژوهش جامعه آماری عبارت است از؛ کل نومعلمان دانش آموخته دانشگاه فرهنگیان که اکنون مشغول به تدریس در کلاس درس می باشند، روش نمونه گیری روش مبتنی بر هدف (هدفمند) می باشد، حجم نمونه بر اساس اشباع نظری داده ها بوده که از بین جامعه آماری انتخاب شده است.در این پژوهش روش جمع آوری اطلاعات شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته میباشد. اعتبار و روایی از طریق اشباع نظری داده ها، تکرارپذیری داده ها، بازبینی مصاحبه ها، چک کردن کدها با جملات مصاحبه شونده ها و پرسیدن نظر شرکت کنندگان درباره یافته های پژوهش با مراجعه مجدد آنها صورت پذیرفت .دراین پژوهش بر اساس روش تحلیل مضمون از یافته ها به این نتیجه دست یافتیم که کارورزی های دانشگاه فرهنگیان با واقعیت های مدرسه ای انطباق ندارد.

Authors

مسعود اسلامی کلیجی

دبستان مهدیه قائم شهر

احسان عمویی

آموزگار پایه چهارم دبستان شهید وردیان ساری

افسانه فلاح کلیجی

مدیر مدرسه شهید واحدی شیرگاه

عارفه فلاح کمرپشتی

آموزگار پایه سوم مدرسه شهید واحدی شیرگاه

وجیهه پرهازه

آموزگار پایه اول مدرسه شهید واحدی شیرگاه