رمزنگاری تصویر رنگی مبتنی بر الگوریتم DNA

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,382

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICELE05_133

تاریخ نمایه سازی: 26 بهمن 1398

Abstract:

رمزنگاری دیجیتال عبارت است از کد کردن یا رمز نمودن اطلاعات پیام یک سیگنال میزبان، مانند صوت، تصویر، ویدیو یا متن، به نحوی که آشکارسازی سیگنال میزبان امکان پذیر نباشد و فقط کسی بتواند سیگنال میزبان را آشکار نماید که فرآیند دی کد نمودن آن را در اختیار داشته باشد.در مقاله حاضر یک سیستم رمزنگاری تصویر رنگی مبتنی بر رمزگذاری DNA پویا و آشوب ارائه داده شده است. تصویر دیجیتال رنگی، ابتدا به اجزای قرمز، سبز و آبی تجزیه می شود و سپس یک مکانیسم جایگشت داخلی بین مولفه ای وابسته به تصویر اصلی (SCPMDP) به منظور ترکیب کردن آن ها معرفی شده است. در ادامه، مولفه های جایگشت شده که ترکیب مجدد شده اند به یک ماتریس DNA تبدیل می شوند که این کار توسط یک قانون رمزگذاری DNA انجام میشود و پس از آن، متفاوت از عملیات دنباله ای سنتی DNA و با توجه به قانون محاسبه باینری، مکانیسم انتشاری مبتنی بر اعداد تصادفی مرتبط با تصویر اصلی (DMRNRP) ارائه گردیده است. علاوه بر این، این الگوریتم ماتریس DNA پراکنده را بر اساس قانون رمزگشایی DNA تبدیل کرده و آن را به سه تصویر مساوی تقسیم می کند. در نهایت، برای افزایش امنیت رمزنگاری تصویر، از روش اغتشاش دوم برای رمز نمودن تصویر استفاده میشود و تصویر رمز رنگی به دست می آید. در این الگوریتم از یک سیستم فوق آشوب چهار بال برای فراهم نمودن توالیهای شبه تصادفی استفاده میشود، که در نتیجه باعث میشود که رمز گذاری پیشنهادی بطور موثر در برابر حملات مختلف مقاومت کند. نتایج تجربی و تجزیه و تحلیل امنیتی نشان میدهد که الگوریتم رمزگذاری ما دارای عملکرد خوبی است و می تواند در مقابل حملات معمولی مختلف مقاومت کند.

Keywords:

Authors

مجید آقابابایی

استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)،

شبنم جعفرپورنشلی

کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک دیجیتال،