آقای Majid Aghababaei

Majid Aghababaei

استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183607)

40
24
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers