یکپارچه سازی بهینه انرژی باد در برنامه ریزی توسعه تولید انرژی الکتریکی با در نظر گرفتن نوسانات و عدم قطعیت

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 422

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIAE-15-3_009

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1398

Abstract:

یکپارچه سازی توان تولیدی باد در یک سیستم تولید الکتریکی باعث ایجاد نوسانات و عدم قطعیت خواهد شد که باید در فرآیند برنامه ریزی توسعه تولید GEP در نظر گرفته شود. هدف این مطالعه، مدل سازی مسیله GEP با یکپارچه سازی توان تولیدی بادی با معرفی و پیشنهاد مدل فازی احتمالاتی به منظور در نظرگرفتن نوسانات و عدم قطعیت موجود در توان تولیدی باد می باشد. به منظور اعتبارسنجی و بهینه سازی مسیله GEP ، از الگوریتم ژنتیک، جستجوی گرانشی و جستجوی گرانشی بهبود یافته ( IGSA) برای یک سیستم نمونه استفاده شده که IGSA به بهترین پاسخ دست یافته است. برای مدل کردن توان تولیدی باد مدل سازی فازی احتمالاتی معرفی و پیشنهاد گردیده است که در آن، از الگوریتم خوشه بندی - k-means استفاده شده که تعداد خوشه های مناسب مبتنی بر روش معیار اطلاعات بیزین انتخاب شده اند و سپس اعداد فازی به هر مرکز خوشه اختصاص داده شدهاست. نتایج نشان می دهد که در نظر گرفتن نوسانات و عدم قطعیت در توان تولیدی باد ترکیب بهینه واحدهای تولید متناظر با مقادیر هزینه کل TC را تغییر می دهد به گونه ای که با کاهش درصد سهم نیروگاه های بادی نصب شده به دلیل کاهش توان تولیدی باد مقدار هزینه TC افزایش یافته است.

Keywords:

انرژی باد , برنامه ریزی توسعه تولید , روش برش آلفا , معیار اطلاعات بیزین , مدل فازی احتمالاتی , الگوریتم - جستجوی گرانش بهبودیافته.

Authors

فاطمه جهانبانی اردکانی

دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران ایران

مرتضی محمدی اردهالی

دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران ایران