The fourth national history education conference

The fourth national history education conference روز دوشنبه، 15 اسفند، 1401 توسط دانشگاه فرهنگیان, دانشگاه فرهنگیان استان لرستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر Khorramabad برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

Info

The fourth national history education conference

تاریخ برگزاری: 15 اسفند 1401

مهلت ارسال اصل مقالات: 5 اسفند 1401
Hold place: خرم آباد
Year: 1401
Document ID: NCHE04

توضیحات کنفرانس

محورهای همایش:

بایسته های مهارت های آموزشی معلمی تاریخ در برنامه آموزشی تاریخ
 بایسته های مبانی علم تاریخ در برنامه آموزشی تاریخ
 بایسته های دانش تخصصی تاریخ ایران در برنامه آموزشی تاریخ
 بایسته های دانش تخصصی تاریخ جهان در برنامه آموزشی تاریخ
 بایسته های دانش تخصصی تاریخ اسلام در برنامه آموزشی تاریخ
 بایسته های دانش تخصصی آموزش تاریخ در برنامه آموزشی تاریخ
 مساله ها و چالش های تدریس واحدهای درسی برنامه آموزشی تاریخ
 راهکارها و پیشنهادات ارتقای برنامه درسی برنامه آموزشی تاریخ
 مساله ها و چالش های مدرسان و دانشجویان آموزش تاریخ در فرایند یادگیری دانش تخصصی برنامه آموزشی تاریخ
 مساله ها ونقش و تاثیر عوامل طبیعی و جغرافیایی در آموزش تاریخ
 روش پژوهش تاریخی  و فهم تاریخ مندی.
 نقش علم حقوق در حفظ و نگهداری آثار تاریخی و فرهنگی در آموزش تاریخ
 تاثیر آشنایی با تاریخ محلی در علاقمند سازی مخاطبان به تاریخ
 تاثیر داستان گویی و تحلیل اجتماعی در یادگیری تاریخ در  مقاطع تحصیلی پایین           
 نقش آموزش تاریخ در توسعه گردشگری
 نقش علوم کمکی در تاریخ و پژوهشهای تاریخی
 بررسی مولفه های اجتماعی در تاریخ
 بررسی ارتباط رشته علوم اجتماعی با رشته تاریخ
 بررسی فرصت دروس عمومی تاریخ محور دانشگاه ها برای ایجاد مهارت های اجتماعی چالش های مدرسان و دانشجویان آموزش تاریخ در فرایند تدریس و یادگیری واحدهای غیرتخصصی برنامه آموزش تاریخ
 ماهیت علم و فلسفه تاریخ  و در آموزش تاریخ
 آراء و اندیشه‌های اندیشمندان ایرانی- اسلامی در حوزه تاریخ و اهمیت آن
 تربیت شهروندی و آموزش تاریخ
 ارزشیابی، طراحی آموزشی و واحد یادگیری و  راهبردها و روش های تدریس در آموزش تاریخ
 نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد و توسعه حرفه ای معلمان(مدرسان) تاریخ با توجه به شرایط کرونایی
 نقش کارورزی و کارآموزی در رشد حرفه ای مرتبط با آموزش تاریخ
 اسناد بالا دستی و آموزش تاریخ / نقش پژوهش های معلم محور (اقدام پژوهی، درس پژوهی، روایت پژوهی) در رشد حرفه ای مرتبط با آموزش تاریخ
 الگوهای جهانی برای آموزش محتوا در آموزش تاریخ
 نقش نهادها، موسسات، رسانه ها و محیط های رسمی و غیر رسمی در آموزش تاریخ
 آسیب شناسی آموزش تاریخ در آموزش و پرورش
 تجربه های زیسته در آموزش تاریخ

create: 4 October 2022 - view 1864