اطلاعات کنفرانس

The 13th international conference on new solutions in engineering, information science and technology in the coming century

تاریخ برگزاری: 3 دی 1401
تاریخ نمایه سازی: 9 بهمن 1401
تعداد صفحات: 630
تعداد مقالات :36
نمایش مقالات: 8985
شناسه ملی این کنفرانس: EISTC13
نویسندگان مشارکت کننده: 53 پژوهشگر

مجموعه مقالات The 13th international conference on new solutions in engineering, information science and technology in the coming century

نتایج 1 تا 50 از مجموع 36