Workshop: طراحی پلان مسکونی با نرم افزار اتوکد برای مبتدیان

طراحی پلان مسکونی با نرم افزار اتوکد برای مبتدیان روز شنبه، 12 آذر، 1401 لغایت سه شنبه، 13 دی، 1401 توسط موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

Subjects Covered: Software

Holders: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
create: 25 November 2022 - view 282