کنفرانس ملی نوآوری های حمل و نقل پایدار شهری

National Conference on Sustainable Urban Innovation

National Conference on Sustainable Urban Innovation روز پنجشنبه، 28 فروردین، 1399 توسط دانشگاه فردوسی مشهد, شهرداری نیشابور و تحت حمایت سیویلیکا در شهر Nishapur برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

اطلاعات کنفرانس

National Conference on Sustainable Urban Innovation

محل برگزاری: نیشابور
سال برگزاری: 1399
شناسه ملی این کنفرانس: CSUI03

توضیحات کنفرانس

محورهای کنفرانس:

حمل و نقل همگانی و بار

 • • طراحی شبکه های حمل و نقل همگانی
 • • توسعه شهری مبتنی بر حمل و نقل همگانی(TOD)
 • • فناوری و حمل و نقل همگانی
 • • ارزیابی عملکرد سیستم های حمل و نقل همگانی
 • • تحلیل ظرفیت و بهینه سازی سیستم های حمل و نقل همگانی
 • • برنامه ریزی حمل و نقل کالا و بار
 • • حمل و نقل همگانی و خصوصی سازی
 • حمل نقل و شهرسازی
 • • بافت فرسوده
 • • مدلسازی و عرضه و تقاضا در حمل و نقل
 • • حمل و نقل و کاربری زمین
 • • برنامه ریزی شهری و حمل و نقل
 • • برنامه ریزی شهری و حمل و نقل
 • • سیستم اطلاعات مکانی و حمل و نقل
 • • حمل و نقل و توسعه شهری
 • • حمل و نقل و اقتصاد شهری
 • • احیای بافت فرسوده شهری و حمل و نقل
 • • بنا، پارکینگ و جریان ترافیک
 • حمل و نقل، گردشگری، محیط زیست و انسان محوری
 • • حمل و نقل پیاده محور
 • • حمل و نقل و دوچرخه
 • • حمل و نقل و آلودگی هوا
 • • خودرو و آلودگی زیست محیطی
 • • حمل و نقل و سلامت بدن
 • • منابع تجدیدناپذیر، حمل و نقل و توسعه پایدار
 • • کیفیت سوخت و محیط زیست
 • • قوانین و حقوق حمل و نقل غیر موتوری
 • • حمل و نقل و انرژی پاک
 • • توسعه شهری، حمل و نقل و صنعت گردشگری
 • حمل و نقل؛ حقوق، روانشناسی و جامعه شناسی
 • • حمل و نقل و روانشناسی
 • • حمل و نقل و جامعه شناسی
 • • حمل و نقل و حقوق شهروندی
 • • حمل و نقل و قوانین مقررات
 • آموزش و فرهنگ حمل و نقل
 • • اثرسنجی آموزش بر توسعه حمل و نقل
 • • آموزش و تصادفات
 • • آموزش و قانون مداری
 • حمل و نقل و اقتصاد
 • • اقتصاد رفتاری و حمل نقل
 • • فقر و حمل و نقل
 • • اقتصاد حمل و نقل
 • حمل و نقل وآینده پژوهی
 • • فناوری نوین و حمل و نقل شهری
 • • حمل و نقل عمومی و چشم انداز برای شهرهای میانی جمعیتی
 • • نقش حمل و نقل ریلی بر توسعه شهری
 • • فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و حمل و نقل پایدار شهری
 • • روشهای نوین در تجزیه و تحلیل داده های بزرگ
 • • داده کاوی و شناسایی الگو
 • حمل نقل و ایمنی
 • • آشکارسازی، آرامسازی و ایمنی شبکه حمل و نقل
 • • ایمنی خودرو و تصادفات
 • • نقش هارمونی رنگ در شبکه معابر و ایمنی عابرپیاده و راننده
 • • فناوری و ایمنی حمل و نقل
 • • رفتارشانسی و ایمنی کاربران جاده
 • • قوانین و مدیریت صحنه تصادفات
 • • نقش امدادرسانی در کاهش آسیب کاربران جاده
 • • مدیریت و بهینه سازی شبکه برای کاهش زمان امدادرسانی
 • • ممیزی تصادفات
 • • نقش تجهیزات ترافیکی(علاءم عمودی و افقی) و ایمنی ترافیک
 • • طراحی تابلوهای ترافیکی و پیش گیری از تصادفات
 • • مبلمان و سیمای شهری و ایمنی ترافیک
 • • نقش وسایل نقلیه سنگین در کاهش ایمنی شبکه ترافیک شهری
 • حمل و نقل و مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
 • • مدیریت ترافیک شبکه و مدیریت بحران
 • • پدافند غیرعامل و برنامه ریزی در امدادرسانی
 • • نقش مراکز مدیریت ترافیک و بحران در هم افزایی و بهبود عملکرد شبکه
 • زیرساخت های حمل و نقل
 • • روسازی و سیستم های مدیریت
 • • راه سازی و طرح هندسی معابر
 • • تجهیزات ترافیکی
 • مهندسی ترافیک
 • • طراحی شبکه
 • • مدیریت عرضه و تقاضا
 • • حمل و نقل ترکیبی
 • • مدیریت پارکینگ حاشیه ای و غیرحاشیه ای
 • • سطح سرویس و مهندسی شبکه جریان
 • • شبیه سازی و عارضه سنجی در ترافیک
 • • میدان یا تقاطع چراغ دار
 • • طراحی شبکه و تسهیلات ترافیکی
 • راه و حمل و نقل هوشمند
 • • شناساگرها و مدیریت شبکه معابر
 • • فناوری در آمارگیری ترافیک شبکه
 • • روسازی و مخلوط های هوشمند
 • • روسازی دوست دار محیط زیست
 • • سیستم های مدیریت روسازی (PMS)
 • • مراکز کنترل ترافیک و مدیریت عرضه در خدمات شهری
 • • شهر هوشمند و مدیریت عرضه و تقاضا
 • • هوشمندسازی و حمل و نقل عمومی
 • • شهروندان و حمل و نقل هوشمند
 • • ارتباطات بین خودرویی و مدیریت شبکه
 • نقش خودرو در رخداد و پیشگیری از سوانح رانندگی و تلفات جاده ای
 • • عملکرد ضربه¬پذیری خودرو و کیفیت آن در پیشگیری تلفات سوانح رانندگی
 • • معاینه فنی، نگهداری و ارزیابی خودرو حین بهره برداری
 • • بررسی اثر نوع خودرو بر رخداد تصادف
 • • موضوعات حقوقی در زمینه تولید خودرو
 • • آسیب شناسی فضای حاکم بر صنعت خودرو
 • • استراتژی مهارت با رویکرد کاهش اثر حواس پرتی در بروز سوانح جاده ای
درج در تقویم: 9 دی 1398 - تعداد مشاهده 6964 بار