Senior Defense: بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت اطلاعات حسابداری

بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت اطلاعات حسابداری روز یکشنبه، 16 بهمن، 1401 توسط موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Accounting

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز

معرفی سخنرانان: زهرا قنبری
درج در سایت: 14 بهمن 1401 - تعداد مشاهده 374 بار