Senior Defense: شناسایی شاخص های حسابداری زیست محیطی در صنعت ذوب آهن و تاثیر آن بر عملکرد سازمان

شناسایی شاخص های حسابداری زیست محیطی در صنعت ذوب آهن و تاثیر آن بر عملکرد سازمان روز یکشنبه، 16 بهمن، 1401 توسط موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Accounting

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز

معرفی سخنرانان: رخسار طاهری
درج در سایت: 14 بهمن 1401 - تعداد مشاهده 427 بار