خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 4,463
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: Azad University
رتبه علمی در کل کشور: 108
رتبه علمی در بین Azad University: 42
دسترسی سیویلیکا: دسترسی IP base
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 4 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 6 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 31 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

بررسی نقش فعالیتهای فوق برنامه در پیشرفت و عملکرد تحصیلی فراگیران نوشته زهراسادات حسینی و مریم میان بندی و زهرا باغیشنی و فاطمه پیرانیبررسی نقش بازی های آموزشی در افزایش خلاقیت فراگیران نوشته سمانه عزیزی و زهراسادات حسینی و ندا گلستانی و فاطمه عطائیبررسی نقش آموزش ضمن خدمت بر کارایی و عملکرد معلمان نوشته زهراسادات حسینی و مریم میان بندی و سمیرا غلامی و زهرا بیضائیبررسی نقش روش تدریس مبتنی بر خلاقیت و کارایی آن بر پیشرفت فرایندهای یاددهی یادگیری فراگیران یک مطالعه مروری نوشته زهراسادات حسینی و سمانه عزیزیبررسی نقش روش های تدریس در پرورش خلاقیت دانش آموزان ابتدایی یک مطالعه مروری نوشته زهراسادات حسینی و سمانه عزیزیبررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود کیفیت تعاملات بین فردی در زوجین دارای روابط فرازناشویی نوشته امیر جعفریاثربخشی طرحواره درمانی بر افکار منفی تکرارشونده بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری - عملی نوشته امیر جعفریپیش بینی انگیزش پیشرفت از طریق کمال گرایی و جهت گیری هدف پیشرفت در دانشجویان نوشته زهرا اصغریبررسی رابطه ابعاد شخصیت و راهبردهای مقابله ای با میزان تاب آوری جوانان در شرف ازدواج نوشته سعید غفوریبررسی اثربخشی سبک های تدریس معلمان بر شایستگی ها و کفایت اجتماعی دانش آموزان با استفاده از نرم افزار های آماری مبتنی بر داده های کمی و کیفی نوشته محمدحسین فتحیبررسی مروری ارتباط بازاریابی اجتماعی و گردشگری نوشته سمیرا خدیویبررسی تاثیر رسانه های الکترونیکی بر توسعه گردشگری مذهبی (مطالعه موردی: شهر مشهد) نوشته سمیرا خدیویبررسی نقش رفتارهای مثبت گرای کارکنان بر سکوت و بدبینی سازمانی شهرداری مرکزی مشهد نوشته سمیرا خدیویبررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر اعتماد و تعهد عاطفی و نقش تعدیل گری کیفیت خدمات (مورد مطالعه : شرکت بهره برداری مترو مشهد) نوشته سمیرا خدیویسنجش میزان تفکر استراتژیک مدیران شهرداری با استفاده از الگو لیدکا ( مطالعه موردی: شهرداری مشهد ) نوشته زهرا وهب زادهبررسی تاثیر رهبری امنیت مدار بر نشاط سازمانی با نقش میانجی روحیه کاری ( مطالعه موردی کارکنان شهرداری مشهد ) نوشته طاهره جابریعصر ظهور و شکوفایی علمی نوشته اقدس گاراژیانمبانی فقهی عملکردهای اطلاعاتی امنیتی در جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه امام خمینی(ره) نوشته مهدی رضائیتاثیر مالیات برعایدی سرمایه مسکه در قیمت آن نوشته مهناز رحیمیان راداثرانواع مالیات ها برتولیدملی واشتغال دراقتصادایران نوشته علیرضا محمودزاده