اطلاعات کنفرانس

The second international conference on secrets of holistic life with research in medical science, nutrition and mental health

تاریخ برگزاری: 31 مرداد 1402
تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1402
تعداد صفحات: 190
تعداد مقالات :11
نمایش مقالات: 403
شناسه ملی این کنفرانس: HOLISTICCONF02
نویسندگان مشارکت کننده: 29 پژوهشگر

مجموعه مقالات The second international conference on secrets of holistic life with research in medical science, nutrition and mental health

نتایج 1 تا 50 از مجموع 11