Workshop: کارگاه آموزشی کمال خواهی و مقابله با آن

Workshop on perfectionism and coping with it

کارگاه آموزشی کمال خواهی و مقابله با آن روز شنبه، 4 شهریور، 1402 لغایت یکشنبه، 5 شهریور، 1402 توسط موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Psychology

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز
کارگاه آموزشی کمال خواهی و مقابله با آن توسط دکتر محمد خیر در روزهای ۴ و ۵ شهریور ۱۴۰۲ در موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز برگزار میگردد.
معرفی سخنرانان: دکتر محمد خیر
درج در سایت: 27 مرداد 1402 - تعداد مشاهده 158 بار