Senior Defense: تخصیص بار متوازن در شبکه های نرم افزار محور مبتنی بر الگوریتم وال

Load Balancing in Software-Defined Networking Using Whale Algorithm

تخصیص بار متوازن در شبکه های نرم افزار محور مبتنی بر الگوریتم وال روز سه شنبه، 7 شهریور، 1402 توسط موسسه آموزش عالی زند شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Software

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
در دنیای امروزی شبکه ی کامپیوتر تقریبا در تمام زیرساخت های برپایه فناوری کامپیوتر وجود دارند، همچنین با افزایش بی سابقه تعداد کاربران و مهم تر از آن، فرآیند ها در شبکه، نیاز به داشتن یک معماری جامع جهت مدیریت کل فرآیند شبکه بیشتر از هر زمان دیگر احساس شد، با ورود معماری شبکه های نرم افزار محور در این عرصه راهی برای مهندسان و محققان در این زمینه فراهم شد تا با ارائه الگوریتم های بهینه جهت مدیریت بهتر بخش های مختلف شبکه، راهکاری بهتر چه از لحاظ پهنای شبکه، کیفیت بهتر بسته های شبکه و یا زمان کوتاه تر ارسال بسته ها، مشکلات سنگینی بار شبکه را حل کنند. در این مقاله، به یکی از بخش های شبکه های نرم افزار محور - که بر روی مدیریت بار شبکه تمرکز دارد - می پردازیم و با الگوریتم تقریبا جدیدی که از طبیعت شکار وال در دریا الهام گرفته این متد را تست و تحلیل می کنیم. الگوریتم های طبیعت آن دسته از الگوریتم های بهینه سازی کامپیوتر هستند که با الهام از رفتار های گونه های خاص در طبیعت، چه در شیوه زندگی، روش- شکار و ... الگوریتم های ریاضی آن ها را استخراج و در بخش های مختلف کامپیوتر پیاده می کنند. با وجود اینکه بخشی از این الگوریتم های بهینه سازی بر پایه پیش بینی و حدس منطقی هستند، عملکرد بسیار مناسبی نسبت به الگوریتم های دیگر کامپیوتر مانند الگوریتم های ترتیبی(شمارشی) از خود نشان دادند. واژگان کلیدی: شبکه کامپیوتر، شبکه نرم افزار محور، الگوریتم الهام گرفته از طبیعت، الگوریتم بهینه سازی، مدیریت بار شبکه
معرفی سخنرانان: نگارنده: حسین حکمتی استاد راهنما: دکتر محمد رضا اسلامی نژاد استاد مشاور: محمد ایمان جم نژاد استاد داور: دکتر محمد صادق بشکاری
درج در سایت: 6 شهریور 1402 - تعداد مشاهده 136 بار