فصلنامه مطالعات نوین در متابولیسم ورزش و فعالیت بدنی

New studies in exercise metabolism and physical activity

نشریه مطالعات نوین در متابولیسم ورزش و فعالیت بدنی ، فصلنامه ای است که توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد منتشر می‌شود و مقالات پژوهشی در حوزه های متابولیسم و فیزیولوژی ورزش را منتشر می کند.

نشریه مطالعات نوین در متابولیسم ورزش و فعالیت بدنی با اهداف زیر راه اندازی شده است:

- انتشار و معرفی یافته‌های نوین پژوهشی در حوزه متابولیسم ورزش به منظور گسترش علم و دانش
- انتقال دستاوردهای نظری و کاربردی متخصصین به منظور تبادل آموخته‌ها و تجربیات بر پایه روش‌های پژوهشی معتبر در حیطه متابولیسم و فیزیولوژی ورزشی، متابولیسم بیماری ها و ورزش، طب ورزشی، علم تمرین و ...
- ایجاد و توسعه شبکه تعاملی بین دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، پژوهشگران و مراکز علمی پژوهشی
- کمک به ارتقای سطح دانش علمی و پژوهش در زمینه متابولیسم ورزشی و نهادینه کردن پژوهش در کشور
- تلاش در جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی کشور
- کمک به مساله‌یابی و حل مسائل علمی‌ در حوزه متابولیسم ورزشی
- تلاش برای ورود و عضویت درپایگاه های اطلاعاتی بین‌المللی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات