کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات

567

کل صفحات

7761

درصد اصل مقالات

100%

کل استنادات

2

کل دریافت مقالات

2692

کل نمایش مقالات

227472

متوسط استناد مقاله

0.35

کل نویسندگان

1224

داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 9 دوره ثبت شده از کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری نوین

روز برگزاری: 20 اردیبهشت 1397استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1397مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری نوین
پژوهشگران ارائه کننده: 148
تعداد کل مقالات: 67
تعداد کل صفحات: 960
تعداد مقاله کامل: 67
تعداد نمایش مقالات: 40726
تعداد دریافت مقاله: 596
تعداد ارجاعات: 0

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ،سازه و زلزله

روز برگزاری: 30 شهریور 1398استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 21 مهر 1398مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ،سازه و زلزله
پژوهشگران ارائه کننده: 111
تعداد کل مقالات: 44
تعداد کل صفحات: 649
تعداد مقاله کامل: 44
تعداد نمایش مقالات: 30302
تعداد دریافت مقاله: 426
تعداد ارجاعات: 1
مقالات برتر دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ،سازه و زلزله: (تعداد دریافت)

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله

روز برگزاری: 3 اردیبهشت 1399استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 26 خرداد 1399مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله
پژوهشگران ارائه کننده: 72
تعداد کل مقالات: 34
تعداد کل صفحات: 507
تعداد مقاله کامل: 34
تعداد نمایش مقالات: 21952
تعداد دریافت مقاله: 302
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر سومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله: (تعداد دریافت)

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله

روز برگزاری: 30 مهر 1399استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 26 آذر 1399مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله
پژوهشگران ارائه کننده: 106
تعداد کل مقالات: 48
تعداد کل صفحات: 609
تعداد مقاله کامل: 48
تعداد نمایش مقالات: 22824
تعداد دریافت مقاله: 220
تعداد ارجاعات: 0

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله

روز برگزاری: 9 خرداد 1400استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 4 تیر 1400مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله
پژوهشگران ارائه کننده: 146
تعداد کل مقالات: 72
تعداد کل صفحات: 983
تعداد مقاله کامل: 71
تعداد نمایش مقالات: 36956
تعداد دریافت مقاله: 429
تعداد ارجاعات: 1
مقالات برتر پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله: (تعداد دریافت)

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله

روز برگزاری: 28 مهر 1400استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 12 دی 1400مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله
پژوهشگران ارائه کننده: 147
تعداد کل مقالات: 66
تعداد کل صفحات: 896
تعداد مقاله کامل: 66
تعداد نمایش مقالات: 24698
تعداد دریافت مقاله: 175
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله: (تعداد دریافت)

هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله

روز برگزاری: 29 اردیبهشت 1401استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 12 مرداد 1401مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله
پژوهشگران ارائه کننده: 191
تعداد کل مقالات: 99
تعداد کل صفحات: 1297
تعداد مقاله کامل: 98
تعداد نمایش مقالات: 30020
تعداد دریافت مقاله: 313
تعداد ارجاعات: 0

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله

روز برگزاری: 28 تیر 1402استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 9 شهریور 1402مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله
پژوهشگران ارائه کننده: 303
تعداد کل مقالات: 137
تعداد کل صفحات: 1860
تعداد مقاله کامل: 137
تعداد نمایش مقالات: 19994
تعداد دریافت مقاله: 231
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله: (تعداد دریافت)

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله

روز برگزاری: 29 اردیبهشت 1403استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0