Workshop: کارگاه آشنایی با رشته های مترجمی و آموزش زبان انگلیسی و بازار کار

Familiarization workshop with translation courses and English language training and the labor market

کارگاه آشنایی با رشته های مترجمی و آموزش زبان انگلیسی و بازار کار روز شنبه، 20 آبان، 1402 توسط موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Language and Linguistics

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز
کارگاه آموزشی آشنایی با رشته های مترجمی و آموزش زبان انگلیسی و بازار کار در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲ توسط سرکار خانم مهسا اردشیری در موسسه آموزش عالی پیشتازان برگزار میگردد.
معرفی سخنرانان: سرکار خانم مهسا اردشیری
درج در سایت: 18 آبان 1402 - تعداد مشاهده 129 بار