مجله علم و هنر سیستم های تولید و عملیات

The science and art of managing production and operation systems

مجوز نشریه تخصصی "علم و هنر مدیریت سیستم‌های تولید و عملیات" به زبان فارسی در زمینه مدیریت و به‌صورت فصلنامه با گستره سراسری و نوع انتشار الکترونیک با نام دانشگاه علم و هنر از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، به منظور ارتقاء اهداف عالی آموزشی و پژوهشی دانشگاه و با توجه لزوم توسعه کیفی دانشگاه، به موازات توسعه کمی، مجوز نشریه تخصصی "علم و هنر مدیریت سیستم‌های تولید و عملیات" به زبان فارسی در زمینه مدیریت و به‌صورت فصلنامه با گستره سراسری و نوع انتشار الکترونیک با نام دانشگاه علم و هنر از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردید. دبیرخانه این نشریه به‌زودی پس از راه‌اندازی سایت نشریه آماده دریافت مقالات پژوهشگران گرامی خواهد بود.