خلاصه فعالیتهای علمی مرکز آموزش عالی زینب کبری (س) کازرون

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 3
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 861
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 147
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی