بخش علم سنجی و رتبه بندی دانشگاههای ایران

بخش زیر اطلاعات اولیه تحلیل شده از آمار تولید علم توسط مراکز مختلف علمی کشور را نمایش می دهد. این آمار به صورت آنلاین از مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج می شوند و رتبه بندی دانشگاههای ایران بر اساس تعداد مقالات تولیدی نمایش داده می شود. در حال حاضر این داده ها نهایی نیست و در حال پردازش تکمیلی و اصلاح و ویرایش داده های ورودی می باشد.
دانشگاهها و مراکز علمی برای بهبود رتبه علمی، و همکاری در این فرایند می توانند از طریق شماره های زیر با سیویلیکا در ارتباط باشند. کتابچه کامل مقالات تولیدی مراکز بنا بر سفارش هر مرکز قابل ارائه می باشد.
تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۰۰۸۰۴۴ و ۰۲۱۸۸۳۳۵۴۵۱ داخلی ۱ (یک)

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه1نام مرکزدانشگاه تهراننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات98,992نویسنده اول65,418هم پژوهی60,153ژورنال117کنفرانس188
رتبه2نام مرکزدانشگاه تربیت مدرسنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات42,437نویسنده اول27,775هم پژوهی27,758ژورنال30کنفرانس59
رتبه3نام مرکزدانشگاه فردوسی مشهدنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات40,446نویسنده اول28,882هم پژوهی20,278ژورنال50کنفرانس119
رتبه4نام مرکزدانشگاه شهید بهشتینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات32,118نویسنده اول21,426هم پژوهی19,675ژورنال42کنفرانس53
رتبه5نام مرکزدانشگاه تبریزنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات29,676نویسنده اول20,679هم پژوهی15,900ژورنال40کنفرانس44
رتبه6نام مرکزدانشگاه فرهنگیاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات28,561نویسنده اول22,448هم پژوهی11,042ژورنال14کنفرانس64
رتبه7نام مرکزدانشگاه شیرازنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات26,942نویسنده اول19,024هم پژوهی13,045ژورنال21کنفرانس49
رتبه8نام مرکزدانشگاه علم و صنعت ایراننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات26,341نویسنده اول18,656هم پژوهی13,326ژورنال11کنفرانس94
رتبه9نام مرکزدانشگاه علامه طباطبائینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات26,091نویسنده اول17,615هم پژوهی16,086ژورنال55کنفرانس20
رتبه10نام مرکزدانشگاه اصفهاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات25,318نویسنده اول17,538هم پژوهی13,342ژورنال44کنفرانس42
رتبه11نام مرکزدانشگاه صنعتی امیرکبیرنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات24,208نویسنده اول16,347هم پژوهی12,581ژورنال3کنفرانس65
رتبه12نام مرکزدانشگاه شهید چمران اهوازنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات21,588نویسنده اول14,428هم پژوهی11,325ژورنال23کنفرانس69
رتبه13نام مرکزدانشگاه شهید باهنر کرماننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات21,199نویسنده اول14,772هم پژوهی10,010ژورنال19کنفرانس57
رتبه14نام مرکزدانشگاه محقق اردبیلینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات19,074نویسنده اول14,907هم پژوهی8,842ژورنال18کنفرانس66
رتبه15نام مرکزدانشگاه ارومیهنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات19,028نویسنده اول13,739هم پژوهی9,898ژورنال6کنفرانس12
رتبه16نام مرکزدانشگاه خوارزمینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات18,393نویسنده اول12,033هم پژوهی13,172ژورنال22کنفرانس26
رتبه17نام مرکزدانشگاه گیلاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات18,367نویسنده اول13,097هم پژوهی10,088ژورنال18کنفرانس30
رتبه18نام مرکزدانشگاه یزدنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات17,372نویسنده اول12,916هم پژوهی8,383ژورنال11کنفرانس39
رتبه19نام مرکزدانشگاه صنعتی شریفنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات16,359نویسنده اول10,990هم پژوهی8,424ژورنال6کنفرانس118
رتبه20نام مرکزدانشگاه صنعتی اصفهاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات16,220نویسنده اول10,794هم پژوهی7,754ژورنال10کنفرانس44
رتبه21نام مرکزدانشگاه مازندراننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات15,311نویسنده اول11,211هم پژوهی8,722ژورنال14کنفرانس20
رتبه22نام مرکزدانشگاه سیستان و بلوچستاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات13,983نویسنده اول10,224هم پژوهی7,161ژورنال28کنفرانس52
رتبه23نام مرکزدانشگاه بوعلی سینانوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات13,822نویسنده اول10,141هم پژوهی7,129ژورنال3کنفرانس21
رتبه24نام مرکزدانشگاه رازینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات13,252نویسنده اول9,515هم پژوهی6,516ژورنال15کنفرانس18
رتبه25نام مرکزدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات12,510نویسنده اول8,462هم پژوهی6,566ژورنال6کنفرانس29
رتبه26نام مرکزدانشگاه سمناننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات11,767نویسنده اول8,940هم پژوهی5,897ژورنال12کنفرانس21
رتبه27نام مرکزدانشگاه زنجاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات11,654نویسنده اول8,615هم پژوهی6,053ژورنال5کنفرانس23
رتبه28نام مرکزدانشگاه صنعتی مالک اشترنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات10,979نویسنده اول7,487هم پژوهی6,252ژورنال5کنفرانس31
رتبه29نام مرکزدانشگاه بیرجندنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات10,886نویسنده اول8,136هم پژوهی5,230ژورنال21کنفرانس42
رتبه30نام مرکزدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات10,846نویسنده اول6,889هم پژوهی6,487ژورنال13کنفرانس12
رتبه31نام مرکزدانشگاه الزهرانوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات10,243نویسنده اول7,459هم پژوهی5,768ژورنال25کنفرانس21
رتبه32نام مرکزدانشگاه صنعتی شاهرودنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات10,069نویسنده اول7,392هم پژوهی5,319ژورنال9کنفرانس23
رتبه33نام مرکزدانشگاه شهرکردنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات9,697نویسنده اول7,207هم پژوهی4,697ژورنال8کنفرانس27
رتبه34نام مرکزدانشگاه بین المللی امام خمینینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات9,461نویسنده اول6,790هم پژوهی5,105ژورنال20کنفرانس23
رتبه35نام مرکزدانشگاه لرستاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات9,445نویسنده اول6,892هم پژوهی5,702ژورنال11کنفرانس8
رتبه36نام مرکزدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سارینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات9,122نویسنده اول6,291هم پژوهی4,933ژورنال8کنفرانس16
رتبه37نام مرکزدانشگاه کاشاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات8,882نویسنده اول6,689هم پژوهی4,178ژورنال12کنفرانس13
رتبه38نام مرکزدانشگاه زابلنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات8,663نویسنده اول6,478هم پژوهی4,772ژورنال3کنفرانس12
رتبه39نام مرکزدانشگاه قمنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات8,176نویسنده اول5,832هم پژوهی4,452ژورنال11کنفرانس6
رتبه40نام مرکزدانشگاه کردستان نوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات7,908نویسنده اول5,425هم پژوهی4,638ژورنال16کنفرانس29
رتبه41نام مرکزدانشگاه فنی و حرفه اینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات7,757نویسنده اول5,854هم پژوهی3,772ژورنال3کنفرانس34
رتبه42نام مرکزدانشگاه جامع امام حسیننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات7,392نویسنده اول5,257هم پژوهی4,150ژورنال35کنفرانس21
رتبه43نام مرکزدانشگاه شاهدنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات7,298نویسنده اول4,929هم پژوهی4,850ژورنال13کنفرانس4
رتبه44نام مرکزدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات6,976نویسنده اول5,048هم پژوهی3,509ژورنال2کنفرانس12
رتبه45نام مرکزدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات6,940نویسنده اول4,951هم پژوهی3,741ژورنال11کنفرانس31
رتبه46نام مرکزدانشگاه ایلامنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات5,841نویسنده اول4,004هم پژوهی3,650ژورنال5کنفرانس4
رتبه47نام مرکزدانشگاه حکیم سبزوارینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات5,813نویسنده اول4,213هم پژوهی2,834ژورنال5کنفرانس13
رتبه48نام مرکزدانشگاه اراکنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات5,180نویسنده اول3,719هم پژوهی2,783ژورنال12کنفرانس8
رتبه49نام مرکزدانشگاه صنعتی سهندنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات4,836نویسنده اول3,650هم پژوهی1,915ژورنال1کنفرانس10
رتبه50نام مرکزدانشگاه شهید مدنی آذربایجاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات4,813نویسنده اول3,487هم پژوهی2,598ژورنال4کنفرانس27
رتبه51نام مرکزدانشگاه هرمزگاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات4,802نویسنده اول3,211هم پژوهی3,437ژورنال2کنفرانس16
رتبه52نام مرکزدانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات4,613نویسنده اول3,284هم پژوهی1,944ژورنال1کنفرانس11
رتبه53نام مرکزدانشگاه خلیج فارسنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات4,573نویسنده اول3,194هم پژوهی2,409ژورنال0کنفرانس8
رتبه54نام مرکزدانشگاه یاسوجنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات4,439نویسنده اول2,948هم پژوهی2,494ژورنال3کنفرانس13
رتبه55نام مرکزدانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات4,041نویسنده اول2,935هم پژوهی2,212ژورنال0کنفرانس2
رتبه56نام مرکزدانشگاه امام صادقنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات3,857نویسنده اول2,850هم پژوهی1,843ژورنال20کنفرانس13
رتبه57نام مرکزدانشگاه گلستاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات3,553نویسنده اول2,114هم پژوهی2,446ژورنال4کنفرانس8
رتبه58نام مرکزدانشگاه هنر اصفهاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات3,422نویسنده اول2,410هم پژوهی1,960ژورنال3کنفرانس3
رتبه59نام مرکزدانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفتهنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات3,265نویسنده اول2,220هم پژوهی2,194ژورنال2کنفرانس10
رتبه60نام مرکزدانشگاه ملایرنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات3,201نویسنده اول2,328هم پژوهی2,031ژورنال0کنفرانس7
رتبه61نام مرکزدانشگاه هنر اسلامی تبریزنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,601نویسنده اول2,089هم پژوهی1,128ژورنال3کنفرانس15
رتبه62نام مرکزدانشگاه صنعتی شیرازنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,543نویسنده اول1,857هم پژوهی1,106ژورنال0کنفرانس4
رتبه63نام مرکزدانشگاه گنبد کاووسنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,501نویسنده اول1,933هم پژوهی1,345ژورنال4کنفرانس6
رتبه64نام مرکزدانشگاه صنعت نفتنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,376نویسنده اول1,496هم پژوهی1,215ژورنال2کنفرانس7
رتبه65نام مرکزدانشگاه مراغهنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,337نویسنده اول1,654هم پژوهی1,372ژورنال2کنفرانس6
رتبه66نام مرکزدانشگاه هنر تهراننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,238نویسنده اول1,460هم پژوهی1,404ژورنال1کنفرانس2
رتبه67نام مرکزدانشگاه علوم و معارف قرآن کریمنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,140نویسنده اول1,661هم پژوهی745ژورنال9کنفرانس11
رتبه68نام مرکزدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,126نویسنده اول1,135هم پژوهی2,048ژورنال4کنفرانس12
رتبه69نام مرکزدانشگاه دامغاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,084نویسنده اول1,542هم پژوهی1,074ژورنال4کنفرانس6
رتبه70نام مرکزدانشگاه بجنوردنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,041نویسنده اول1,485هم پژوهی1,198ژورنال1کنفرانس6
رتبه71نام مرکزدانشگاه جیرفتنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,946نویسنده اول1,417هم پژوهی1,196ژورنال0کنفرانس13
رتبه72نام مرکزدانشگاه اردکاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,907نویسنده اول1,446هم پژوهی1,116ژورنال1کنفرانس2
رتبه73نام مرکزدانشگاه عالی دفاع ملینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,888نویسنده اول1,199هم پژوهی1,425ژورنال13کنفرانس1
رتبه74نام مرکزپژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدارنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,845نویسنده اول1,094هم پژوهی1,325ژورنال1کنفرانس3
رتبه75نام مرکزدانشگاه آیت ا... العظمی بروجردینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,709نویسنده اول1,219هم پژوهی899ژورنال1کنفرانس9
رتبه76نام مرکزدانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,673نویسنده اول1,197هم پژوهی1,020ژورنال1کنفرانس6
رتبه77نام مرکزدانشگاه صنعتی ارومیهنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,592نویسنده اول1,160هم پژوهی926ژورنال0کنفرانس0
رتبه78نام مرکزدانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستارینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,473نویسنده اول892هم پژوهی1,058ژورنال4کنفرانس4
رتبه79نام مرکزدانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,442نویسنده اول1,157هم پژوهی618ژورنال2کنفرانس3
رتبه80نام مرکزدانشگاه ادیان و مذاهبنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,437نویسنده اول1,061هم پژوهی708ژورنال17کنفرانس0
رتبه81نام مرکزدانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,431نویسنده اول1,060هم پژوهی841ژورنال0کنفرانس2
رتبه82نام مرکزدانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفولنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,386نویسنده اول950هم پژوهی734ژورنال0کنفرانس4
رتبه83نام مرکزدانشگاه میبدنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,164نویسنده اول741هم پژوهی875ژورنال1کنفرانس0
رتبه84نام مرکزدانشگاه ولایتنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,058نویسنده اول757هم پژوهی595ژورنال1کنفرانس1
رتبه85نام مرکزدانشگاه صنعتی قمنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,054نویسنده اول722هم پژوهی584ژورنال2کنفرانس3
رتبه86نام مرکزدانشگاه صنعتی اراکنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات989نویسنده اول745هم پژوهی486ژورنال0کنفرانس9
رتبه87نام مرکزدانشگاه افسری امام علینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات985نویسنده اول605هم پژوهی808ژورنال1کنفرانس4
رتبه88نام مرکزدانشگاه صنعتی سیرجاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات964نویسنده اول755هم پژوهی429ژورنال0کنفرانس0
رتبه89نام مرکزدانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلامنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات939نویسنده اول720هم پژوهی362ژورنال12کنفرانس20
رتبه90نام مرکزدانشگاه تربت حیدریهنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات925نویسنده اول676هم پژوهی547ژورنال2کنفرانس27
رتبه91نام مرکزدانشگاه صدا و سیمانوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات881نویسنده اول643هم پژوهی429ژورنال2کنفرانس4
رتبه92نام مرکزدانشگاه صنعتی بیرجندنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات851نویسنده اول611هم پژوهی489ژورنال0کنفرانس0
رتبه93نام مرکزدانشگاه علوم قضایی و خدمات ادارینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات849نویسنده اول644هم پژوهی414ژورنال1کنفرانس0
رتبه94نام مرکزدانشگاه فسانوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات803نویسنده اول516هم پژوهی623ژورنال0کنفرانس2
رتبه95نام مرکزدانشگاه باقرالعلومنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات803نویسنده اول564هم پژوهی379ژورنال1کنفرانس0
رتبه96نام مرکزدانشگاه صنعتی همداننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات773نویسنده اول493هم پژوهی478ژورنال0کنفرانس0
رتبه97نام مرکزدانشگاه تفرشنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات753نویسنده اول431هم پژوهی493ژورنال0کنفرانس0
رتبه98نام مرکزدانشگاه بنابنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات637نویسنده اول477هم پژوهی389ژورنال0کنفرانس1
رتبه99نام مرکزدانشگاه صنعتی کرمانشاهنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات635نویسنده اول427هم پژوهی377ژورنال0کنفرانس1
رتبه100نام مرکزدانشگاه صنعتی قوچاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات635نویسنده اول452هم پژوهی323ژورنال0کنفرانس2
رتبه101نام مرکزدانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات623نویسنده اول393هم پژوهی385ژورنال0کنفرانس3
رتبه102نام مرکزدانشگاه تخصصی فناوری های نوین آملنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات611نویسنده اول419هم پژوهی428ژورنال0کنفرانس6
رتبه103نام مرکزدانشگاه حضرت معصومه (س)نوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات602نویسنده اول436هم پژوهی348ژورنال1کنفرانس2
رتبه104نام مرکزدانشگاه جهرمنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات596نویسنده اول378هم پژوهی451ژورنال0کنفرانس0
رتبه105نام مرکزدانشگاه کوثرنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات593نویسنده اول438هم پژوهی314ژورنال1کنفرانس2
رتبه106نام مرکزدانشگاه فرماندهی و ستاد آجانوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات590نویسنده اول393هم پژوهی411ژورنال4کنفرانس0
رتبه107نام مرکزمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفرایننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات569نویسنده اول419هم پژوهی403ژورنال0کنفرانس11
رتبه108نام مرکزمجتمع آموزش عالی گنابادنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات556نویسنده اول387هم پژوهی364ژورنال1کنفرانس2
رتبه109نام مرکزپژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات537نویسنده اول398هم پژوهی218ژورنال2کنفرانس0
رتبه110نام مرکزدانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)نوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات504نویسنده اول303هم پژوهی378ژورنال6کنفرانس0
رتبه111نام مرکزمجتمع آموزش عالی سراواننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات484نویسنده اول370هم پژوهی265ژورنال0کنفرانس9
رتبه112نام مرکزمرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرانوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات480نویسنده اول367هم پژوهی259ژورنال0کنفرانس2
رتبه113نام مرکزدانشگاه صنایع و معادن ایراننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات469نویسنده اول324هم پژوهی399ژورنال0کنفرانس0
رتبه114نام مرکزدانشگاه سلمان فارسی کازروننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات461نویسنده اول370هم پژوهی233ژورنال0کنفرانس0
رتبه115نام مرکزدانشگاه نیشابورنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات447نویسنده اول328هم پژوهی234ژورنال0کنفرانس2
رتبه116نام مرکزدانشکده فنی و مهندسی گلپایگاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات417نویسنده اول320هم پژوهی218ژورنال0کنفرانس0
رتبه117نام مرکزدانشگاه بزرگمهر قائناتنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات409نویسنده اول314هم پژوهی285ژورنال0کنفرانس0
رتبه118نام مرکزدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشترنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات375نویسنده اول320هم پژوهی149ژورنال0کنفرانس2
رتبه119نام مرکزمجتمع آموزش عالی بمنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات368نویسنده اول270هم پژوهی188ژورنال0کنفرانس6
رتبه120نام مرکزدانشگاه شهید مطهرینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات355نویسنده اول212هم پژوهی261ژورنال0کنفرانس0
رتبه121نام مرکزدانشگاه بین المللی مذاهب اسلامینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات337نویسنده اول215هم پژوهی225ژورنال2کنفرانس2
رتبه122نام مرکزدانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)نوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات332نویسنده اول250هم پژوهی190ژورنال0کنفرانس0
رتبه123نام مرکزدانشگاه علوم انتظامی امیننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات328نویسنده اول220هم پژوهی190ژورنال3کنفرانس3
رتبه124نام مرکزدانشگاه علم و فناوری مازندراننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات315نویسنده اول202هم پژوهی239ژورنال0کنفرانس2
رتبه125نام مرکزدانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجهنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات312نویسنده اول198هم پژوهی192ژورنال0کنفرانس0
رتبه126نام مرکزدانشگاه گرمسارنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات264نویسنده اول157هم پژوهی174ژورنال0کنفرانس0
رتبه127نام مرکزدانشگاه بین المللی چابهارنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات257نویسنده اول151هم پژوهی236ژورنال1کنفرانس5
رتبه128نام مرکزدانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات246نویسنده اول176هم پژوهی180ژورنال0کنفرانس2
رتبه129نام مرکزمجتمع آموزش عالی زرندنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات216نویسنده اول135هم پژوهی144ژورنال0کنفرانس0
رتبه130نام مرکزمجتمع آموزش عالی شیرواننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات180نویسنده اول122هم پژوهی106ژورنال0کنفرانس0
رتبه131نام مرکزدانشگاه معارف اسلامینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات165نویسنده اول112هم پژوهی79ژورنال0کنفرانس0
رتبه132نام مرکزدانشگاه هنر شیرازنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات151نویسنده اول110هم پژوهی82ژورنال0کنفرانس0
رتبه133نام مرکزمجتمع آموزش عالی لارستاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات114نویسنده اول93هم پژوهی43ژورنال0کنفرانس1
رتبه134نام مرکزموسسه آموزش عالی زاگرسنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات111نویسنده اول88هم پژوهی91ژورنال0کنفرانس0
رتبه135نام مرکزدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفرایننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات107نویسنده اول80هم پژوهی93ژورنال0کنفرانس0
رتبه136نام مرکزدانشگاه صنعتی شهدای هویزهنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات92نویسنده اول81هم پژوهی31ژورنال0کنفرانس1
رتبه137نام مرکزمرکز آموزش عالی محلاتنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات81نویسنده اول57هم پژوهی57ژورنال0کنفرانس0
رتبه138نام مرکزمرکز آموزش عالی لامردنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات74نویسنده اول54هم پژوهی45ژورنال0کنفرانس0
رتبه139نام مرکزمجتمع آموزش عالی تربت جامنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات72نویسنده اول58هم پژوهی46ژورنال0کنفرانس0
رتبه140نام مرکزپژوهشکده امور اقتصادینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات59نویسنده اول50هم پژوهی38ژورنال0کنفرانس0
رتبه141نام مرکزدانشگاه فناوری های نوین سبزوارنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات55نویسنده اول24هم پژوهی53ژورنال0کنفرانس0
رتبه142نام مرکزدانشگاه شهرضانوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات50نویسنده اول30هم پژوهی33ژورنال0کنفرانس0
رتبه143نام مرکزمرکز آموزش عالی اقلیدنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات46نویسنده اول34هم پژوهی30ژورنال0کنفرانس0
رتبه144نام مرکزدانشگاه حضرت نرجس (س)نوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات44نویسنده اول38هم پژوهی18ژورنال0کنفرانس0
رتبه145نام مرکزمرکزآموزش عالی استهباننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات35نویسنده اول16هم پژوهی40ژورنال0کنفرانس0
رتبه146نام مرکزمرکز آموزش عالی شهید رجایی بابلنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات10نویسنده اول8هم پژوهی3ژورنال0کنفرانس0
رتبه147نام مرکزمرکز آموزش عالی زینب کبری (س) کازروننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات3نویسنده اول2هم پژوهی1ژورنال0کنفرانس0
رتبه148نام مرکزدانشگاه فرزانگان سمناننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1نویسنده اول0هم پژوهی1ژورنال0کنفرانس0
رتبه149نام مرکزدانشگاه مهندسی علوم وفناوری های نوین گلبهارنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1نویسنده اول0هم پژوهی1ژورنال0کنفرانس0