Speech: وبینار آینده مشاغل کشاورزی با تمرکز بر فناوری و مزیت‌های منطقه

Future webinar on agricultural jobs focusing on technology and the benefits of the region

وبینار آینده مشاغل کشاورزی با تمرکز بر فناوری و مزیت‌های منطقه روز یکشنبه، 5 مرداد، 1399 توسط دانشگاه بین المللی چابهار در شهر زاهدان استان سیستان و بلوچستان برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Agricultural Science

برگزار کننده: دانشگاه بین المللی چابهار

لزوم توجه به مشاغل جدید
مشاغلی که در ایران رو به کاهش هستند
لزوم توجه به فناوری ها در کشاورزی
تفاوت کشاورزی به شکل سنتی با کشاورزی تجاری
نیازمندی های حرکت به سمت کشاورزی تجاری
دلایل استفاده از خدمات بخش خصوصی در کشاورزی

مدرس:

فروغ طباطبایی
کترای ترویج کشاورزی و منابع طبیعی پایدار دانشگاه زنجان
کارشناس مسئول امور زنان روستایی جهادکشاورزی استان سیستان وبلوچستان
مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی

درج در سایت: 1 مرداد 1399 - تعداد مشاهده 472 بار