دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی تجارب و کارکردهای مطلوب نظام مراقبت های بهداشتی اولیه

2nd National and 1st International Conference of Best Practices of Primary Health Care

2nd National and 1st International Conference of Best Practices of Primary Health Care روز سه شنبه، 9 آبان، 1391 لغایت پنجشنبه، 11 آبان، 1391 توسط دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي،مركز تحقيقات كاربردي سلامت همگاني در شهر Bojnord برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

2nd National and 1st International Conference of Best Practices of Primary Health Care

محل برگزاری: بجنورد
سال برگزاری: 1391
شناسه ملی این کنفرانس: BPPHCO2

توضیحات کنفرانس

اهداف

 1. شناسايي تجارب و كاركردهاي مطلوب پرسنل و داوطلبان سلامت در نظام مراقبت هاي اوليه بهداشتي جهت توسعه فعاليتهاي حرفه اي دست اندركاران نظام مراقبت هاي اوليه بهداشتي در سطح محلي، ملي، منطقه اي و بين المللي بالاخص منطقه مديترانه شرقي
 2. ارائه شفاف تر از انواع تجارب و كاركردهاي مطلوب پرسنل و داوطلبان سلامت در نظام مراقبت هاي اوليه بهداشتي درسطح محلي، ملي، منطقه اي و بين المللي بالاخص منطقه مديترانه شرقي
 3. تدوين، گسترش و تبادل تجارب و كاركردهاي مطلوب پرسنل و داوطلبان سلامت در نظام مراقبت هاي اوليه بهداشتي با تمركز برروي برنامه هاي عملياتي ارتقاي سلامت با رويكرد به اهداف اعلاميه توسعه هزاره سازمان ملل جهت دسترسي گسترده تر به گزارش هاي قابل استناد در سطح محلي، ملي، منطقه اي و بين المللي بالاخص منطقه مديترانه شرقي
 4. شناسايي فرصت هاي قابل دسترس باتوجه به سياست ها و برنامه هاي توسعه اي براي كمك به ايجاد شرايط مطلوب تر در ارائه خدمات مرتبط با نظام مراقبت هاي اوليه بهداشتي براي ايران در سطح محلي، ملي، منطقه اي و بين المللي بالاخص منطقه مديترانه شرقي
 5. نشان دادن توانمندي هاي اجرايي و مديريتي نظام مراقبت هاي اوليه بهداشتي ايران در سطح محلي، ملي، منطقه اي و بين المللي بالاخص منطقه مديترانه شرقي
  انتقال توانمندي هاي اجرايي و مديريتي نظام مراقبت هاي اوليه بهداشتي ايران به كشورهاي ديگر بالاخص كشورهاي منطقه مديترانه شرقي بر اساس سند چشم انداز توسعه 1404
 6. كسب بازاهاي حوزه سلامت كشورهاي ديگر بالاخص كشورهاي منطقه مديترانه شرقي بر اساس سند چشم انداز توسعه 1404 براي دانشگاه هاي علوم پزشكي، شركت هاي دانش بنيان و شركت هاي خصوصي و تعاوني ايراني

محورها

 • تجارب و كاركردهاي مطلوب حوزه آموزش و پژوهش
 • تجارب و كاركردهاي مطلوب حوزه گسترش و مديريت شبكه
 • تجارب و كاركردهاي مطلوب حوزه توسعه سازمان و منابع
 • تجارب و كاركردهاي مطلوب حوزه استفاده از اطلاعات و آمار در تصميم گيري
 • تجارب و كاركردهاي مطلوب حوزه سلامت جمعيت و خانواده
 • تجارب و كاركردهاي مطلوب حوزه بهداشت مدارس، نوجوانان و جوانان
 • تجارب و كاركردهاي مطلوب حوزه آموزش و ارتقاء سلامت
 • تجارب و كاركردهاي مطلوب حوزه شيوه زندگي سالم
 • تجارب و كاركردهاي مطلوب حوزه بهداشت محيط، حرفه اي و طب كار
 • تجارب و كاركردهاي مطلوب حوزه پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي واگير
 • تجارب و كاركردهاي مطلوب حوزه پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي غير واگير
 • تجارب و كاركردهاي مطلوب حوزه مديريت بحران، سوانح و حوادث، فوريتهاي پزشكي
 • تجارب و كاركردهاي مطلوب حوزه سلامت روان، سلامت اجتماعي و اعتياد
 • تجارب و كاركردهاي مطلوب حوزه امور درمان و بيمارستانها
 • تجارب و كاركردهاي مطلوب حوزه امور آزمايشگاهها
 • تجارب و كاركردهاي مطلوب حوزه امور غذا و دارو

گروه ها

 • فرهنگستان علوم پزشكي كشور
 • دبير خانه عوامل اجتماعي تعيين كننده سلامت
 • معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت درمان و آموزش
 • معاونت بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
 • معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
 • سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
 • معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت درمان و آ
 • معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي تهران
 • مركز تحقيقات ايدزدانشگاه علوم پزشكي تهران
 • مركز ملي مطالعات اعتياددانشگاه علوم پزشكي تهران
 • مركز تحقيقات طب كاردانشگاه علوم پزشكي تهران
 • موسسه ملي تحقيقات سلامت دانشگاه علوم پزشكي تهران
 • معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
 • پژوهشكده بيماري هاي قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي
 • مركز تحقيقات رشد و نمو كودكاندانشگاه علوم پزشكي اص
 • مركز پزشكي مبتني بر شواهددانشگاه علوم پزشكي تبريز
 • انجمن علمي آموزش و ارتقاي سلامت كشور
درج در تقویم: 14 شهریور 1391 - تعداد مشاهده 8211 بار