فصلنامه جهان مهارت

World Skills

مجله جهان مهارت با مجوز وزارت ارشاد به شماره ۸۶۱۰۳ توسط مجتمع آموزشی فنی و حرفه ای علم و فناوری به زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های مهندسی برق، مهندسی پزشکی، مهندسی کامپیوتر، مخابرات، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات و ارتباطات مقاله می پذیرد.