5th Neur Science Congress

5th Neur Science Congress روز چهارشنبه، 17 آذر، 1395 لغایت جمعه، 19 آذر، 1395 توسط انجمن علمی علوم اعصاب ایران, دانشگاه علوم پزشكي ايران، انجمن علوم اعصاب ايران در شهر Tehran برگزار می شود.

Info

5th Neur Science Congress

Hold place: تهران
Year: 1395
Document ID: NSCMED05

توضیحات کنفرانس

create: 14 November 2016 - view 7389