کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات

1072

کل صفحات

8779

درصد اصل مقالات

96%

کل استنادات

2

کل دریافت مقالات

3577

کل نمایش مقالات

442125

متوسط استناد مقاله

0.19

کل نویسندگان

2408

داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 5 دوره ثبت شده از کنفرانس بین المللی محاسبات نرم روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس

نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم

روز برگزاری: 27 آبان 1394استان: گیلانشهر: رشتبرگزار کننده: دانشگاه گیلان تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم
پژوهشگران ارائه کننده: 447
تعداد کل مقالات: 196
تعداد کل صفحات: 1448
تعداد مقاله کامل: 189
تعداد نمایش مقالات: 100666
تعداد دریافت مقاله: 771
تعداد ارجاعات: 0

سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

روز برگزاری: 29 آبان 1398استان: گیلانشهر: رودسربرگزار کننده: دانشگاه گیلان تاریخ نمایه سازی: 14 فروردین 1399مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
پژوهشگران ارائه کننده: 690
تعداد کل مقالات: 303
تعداد کل صفحات: 2600
تعداد مقاله کامل: 292
تعداد نمایش مقالات: 162699
تعداد دریافت مقاله: 1144
تعداد ارجاعات: 1

چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

روز برگزاری: 8 دی 1400برگزار کننده: دانشگاه گیلان تاریخ نمایه سازی: 23 اسفند 1400مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
پژوهشگران ارائه کننده: 400
تعداد کل مقالات: 182
تعداد کل صفحات: 1567
تعداد مقاله کامل: 179
تعداد نمایش مقالات: 44090
تعداد دریافت مقاله: 226
تعداد ارجاعات: 1
مقالات برتر چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم: (تعداد دریافت)

پنجمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

روز برگزاری: 16 اسفند 1402استان: گیلانشهر: رودسربرگزار کننده: دانشگاه گیلان تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1403مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
پژوهشگران ارائه کننده: 390
تعداد کل مقالات: 178
تعداد کل صفحات: 1394
تعداد مقاله کامل: 168
تعداد نمایش مقالات: 6822
تعداد دریافت مقاله: 55
تعداد ارجاعات: 0