همایش منطقه ای ازدواج، طلاق و جامعه سالم

Regional Convention of Marriage, Divorce and Healthy Community

Regional Convention of Marriage, Divorce and Healthy Community روز سه شنبه، 8 اسفند، 1396 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر Shahin Shahr and Meymeh برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

اطلاعات کنفرانس

Regional Convention of Marriage, Divorce and Healthy Community

محل برگزاری: شاهین شهر و میمه
سال برگزاری: 1396
شناسه ملی این کنفرانس: RCMDHC01

توضیحات کنفرانس

باتوجه به نقش مهم ازدواج درزندگی فردی واجتماعی افراد ، داشتن آگاهی ودانش کافی، مهم ترین لازمه انتخاب عقلایی وتصمیم گیری بخردانه می باشد.درغیراین صورت ریسمان وحدت خانواده به ضعف وسستی می گراید وسرانجام گسسته می شود. دانشگاه آزاداسلامی واحدشاهین شهرمفتخراست اقدام به برگزاری همایش منطقه ای ازدواج، طلاق وجامعه سالم در۸اسفندماه ۱۳۹۶نماید .هدف اصلی این همایش افزایش دانش خانواده ها درجهت تحکیم بنیان خانواده وبالطبع تحکیم جامعه می باشد. این همایش شامل سخنرانیهای کلیدی، ارائه مقالات ونشستهای علمی ، تخصصی و برگزاری جشنواره های آموزشی، پژوهشی وفرهنگی می باشد.کمیته علمی همایش ازکلیه متخصصین وعلاقه مندان دعوت می نمایدمقالات وآخرین یافته های علمی خودرادرزمینه ازدواج وطلاق به دبیرخانه همایش ارسال نمایند


اهداف همایش:
ارائه آموزشهای اجتماعی ،اقتصادی وحقوقی جهت ترویج ازدواج وجلوگیری ازشیوع طلاق درجامعه

ارائه الگوهای صحیح ازدواج وراهکارهای پیشگیری ازطلاق

کوشش درراستای رشدو ارتقای فرهنگ عمومی درزمینه رخداد ازدواج های اصولی  وکاهش طلاق

همسو کردن فعالیتهای نخبگان آکادمیک با دستگاههای اجرایی

 

محور های همایش:
• ازدواج ، طلاق ومدرنیته
• فرهنگ دینی ورشدعقلانیت درازدواج وطلاق
• رسانه ها و فضاهای مجازی درفرهنگ سازی خانواده
• چالشهای اشتغال زوجین درخانواده
• ازدواج، طلاق ونظام حقوقی
• ازدواج ، طلاق و نظام قضایی
• نقش نظام آموزشی درخانواده سالم
• ازدواج وحریم ها، طلاق و پیامدها
• راهکارهای ترغیب به ازدواج وپیشگیری ازطلاق
• نقش NGOها وموسسات خیریه درفرهنگ سازی ازدواجهای اسلامی ایرانی
• ازدواج ، طلاق ، رفتارها پرخطرو خرافه ها
• آسیب شناسی طلاق ازدیدگاه علوم روانشناسی، جامعه شناسی واقتصاد.
• الگوهای صحیح ازدواج، شاخص های خانواده سالم ونقش آن درایجادجامعه سالم

درج در تقویم: 17 بهمن 1396 - تعداد مشاهده 6613 بار