خانم Narges Atrian

Narges Atrian

هئیت علمی و شورای زنان فرهیخته دانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان (واحد شاهین شهر)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183592)

25
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers