خلاصه فعالیتهای علمی پژوهشگاه علوم وحیانی معارج

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 23
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 816
رتبه علمی در بین پژوهشگاه دولتی: 62
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشگاه علوم وحیانی معارج

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر مدیریت دانش بر بهره وری کتابداران با استفاده از تکنیکFUZZY AHP نوشته مرتضی محمدی استانیتحلیل دیدگاه جوادی آملی نسبت به المیزان در بررسی نسخ آیه ۱۰۹ بقره با ۲۹ توبه نوشته حسین اشرفیاعتبارسنجی سندی و تحلیل متنی و بینامتنی و فرامتنی حدیث «والله ما لله آیه اکبر منی» نوشته مجید حیدری فر و حسینعلی نبی زادهعالم مندی معرفت و برخی فروع مبتنی بر آن در حکمت صدرایی نوشته محمدتقی چاوشیاخلاق توحیدی از دیدگاه علامه طباطبایی نوشته مصطفی خلیلی«اخلاق وحیانی» نوشته آیت الله جوادی آملیمحبت ورزی در همزیستی اخلاقی از منظر قرآن کریم نوشته حسن سیدپورآذرتاملی در حدوث جسمانی نفس نوشته هادی یساقیکتاب شناسی: فلسفه عرفان: ذات‎گرایی و ساخت گرایی نوشته مترجم: مهدی صدفیتفسیر انسان بر اساس حرکت جوهری نوشته محمد تقی چاوشیتبیین انسان شناختی حقیقت قلبیه و لطیفه قلبیه از نگاه عرفان اسلامی نوشته علی فضلیبررسی و نقد دیدگاه ها درباره گرایش و منش عرفانی شیخ الرئیس نوشته علی شیروانیواکاوی مفهوم «دین» و«دینی» در نظریه علم دینی آیت الله جوادی آملی نوشته مرتضی واعظ جوادیتحلیل و مقایسه رابطه عقل و نقل از دیدگاه ابن تیمیه و آیت الله جوادی آملی نوشته ابوالفضل خراسانیموطن اخذ میثاق ربوبیت از دیدگاه علامه جوادی آملی نوشته احمد جمالیدیدگاه تفسیری آیت الله جوادی آملی درباره سیاق و نمودشناسی آن نوشته حسین شفیعینزول دفعی قرآن: دیدگاه علامه طباطبایی، اشکالات آیت الله معرفت، پاسخ های آیت الله جوادی آملی نوشته روح الله رزقی شهرودیدیدگاه آیت الله جوادی آملی درباره نهاد انسان در قرآن (تفسیر آیه فطرت) نوشته مصطفی خلیلیمطالعه انتقادی آموزه های الهیاتی ساتیاسای بابا نوشته مسلم گریوانیواکاوی راهکارهای مدیریت زمان در سبک زندگی اسلامی(در پرتو آیات و روایات) نوشته مجید حیدری فر

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم وحیانی معارج

تاکنون 3 ژورنال منتشر شده توسط پژوهشگاه علوم وحیانی معارج در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: