بخش علم سنجی و رتبه بندی دانشگاههای ایران

بخش زیر اطلاعات اولیه تحلیل شده از آمار تولید علم توسط مراکز مختلف علمی کشور را نمایش می دهد. این آمار به صورت آنلاین از مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج می شوند و رتبه بندی دانشگاههای ایران بر اساس تعداد مقالات تولیدی نمایش داده می شود. در حال حاضر این داده ها نهایی نیست و در حال پردازش تکمیلی و اصلاح و ویرایش داده های ورودی می باشد.
دانشگاهها و مراکز علمی برای بهبود رتبه علمی، و همکاری در این فرایند می توانند از طریق شماره های زیر با سیویلیکا در ارتباط باشند. کتابچه کامل مقالات تولیدی مراکز بنا بر سفارش هر مرکز قابل ارائه می باشد.
تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۰۰۸۰۴۴ و ۰۲۱۸۸۳۳۵۴۵۱ داخلی ۱ (یک)

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه1نام مرکزجهاد دانشگاهینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات7,729نویسنده اول4,751هم پژوهی5,702ژورنال15کنفرانس61
رتبه2نام مرکزسازمان انرژی اتمینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات3,344نویسنده اول1,799هم پژوهی2,456ژورنال1کنفرانس1
رتبه3نام مرکزپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایراننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات2,365نویسنده اول1,557هم پژوهی1,207ژورنال4کنفرانس7
رتبه4نام مرکزپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزلهنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات2,357نویسنده اول1,322هم پژوهی1,418ژورنال2کنفرانس11
رتبه5نام مرکزپژوهشگاه صنعت نفتنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات2,316نویسنده اول1,135هم پژوهی1,591ژورنال2کنفرانس1
رتبه6نام مرکزپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات1,878نویسنده اول1,496هم پژوهی811ژورنال43کنفرانس3
رتبه7نام مرکزپژوهشگاه مواد و انرژینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات1,843نویسنده اول1,279هم پژوهی1,051ژورنال4کنفرانس9
رتبه8نام مرکزسازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایراننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات1,776نویسنده اول906هم پژوهی1,335ژورنال6کنفرانس6
رتبه9نام مرکزپژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجانوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات1,568نویسنده اول956هم پژوهی1,111ژورنال2کنفرانس0
رتبه10نام مرکزپژوهشگاه نیرونوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات1,565نویسنده اول1,197هم پژوهی620ژورنال2کنفرانس13
رتبه11نام مرکزپژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناورینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات1,251نویسنده اول591هم پژوهی1,165ژورنال2کنفرانس3
رتبه12نام مرکزسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات1,198نویسنده اول444هم پژوهی1,184ژورنال1کنفرانس12
رتبه13نام مرکزانستیتو پاستور ایراننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات1,101نویسنده اول393هم پژوهی1,164ژورنال3کنفرانس1
رتبه14نام مرکزمرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات909نویسنده اول484هم پژوهی648ژورنال3کنفرانس20
رتبه15نام مرکزسازمان ملی استاندارد - پژوهشگاه استانداردنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات802نویسنده اول509هم پژوهی484ژورنال0کنفرانس0
رتبه16نام مرکزموسسه تحقیقات آبنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات732نویسنده اول312هم پژوهی625ژورنال0کنفرانس2
رتبه17نام مرکزپژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعاتنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات713نویسنده اول394هم پژوهی471ژورنال1کنفرانس2
رتبه18نام مرکزپژوهشگاه حوزه و دانشگاهنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات690نویسنده اول480هم پژوهی415ژورنال6کنفرانس1
رتبه19نام مرکزپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات677نویسنده اول583هم پژوهی133ژورنال19کنفرانس3
رتبه20نام مرکزموسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات615نویسنده اول306هم پژوهی571ژورنال1کنفرانس2
رتبه21نام مرکزپژوهشگاه رنگنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات567نویسنده اول309هم پژوهی397ژورنال2کنفرانس6
رتبه22نام مرکزموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات531نویسنده اول340هم پژوهی334ژورنال1کنفرانس0
رتبه23نام مرکزسازمان مدیریت صنعتینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات498نویسنده اول279هم پژوهی402ژورنال0کنفرانس4
رتبه24نام مرکزپژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگرینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات480نویسنده اول269هم پژوهی281ژورنال1کنفرانس1
رتبه25نام مرکزسازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات467نویسنده اول287هم پژوهی300ژورنال1کنفرانس0
رتبه26نام مرکزپژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات463نویسنده اول217هم پژوهی400ژورنال1کنفرانس2
رتبه27نام مرکزپژوهشگاه فضایی ایراننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات435نویسنده اول263هم پژوهی298ژورنال1کنفرانس0
رتبه28نام مرکزپژوهشگاه هواشناسی و علوم جوینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات426نویسنده اول213هم پژوهی357ژورنال0کنفرانس5
رتبه29نام مرکزپژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابرینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات408نویسنده اول242هم پژوهی256ژورنال0کنفرانس2
رتبه30نام مرکزپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات406نویسنده اول312هم پژوهی184ژورنال3کنفرانس0
رتبه31نام مرکزپژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات356نویسنده اول138هم پژوهی486ژورنال8کنفرانس2
رتبه32نام مرکزپژوهشکده پولی و بانکینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات319نویسنده اول249هم پژوهی142ژورنال1کنفرانس35
رتبه33نام مرکزپژوهشگاه هوافضانوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات304نویسنده اول208هم پژوهی206ژورنال3کنفرانس6
رتبه34نام مرکزسازمان نقشه برداری کشورنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات296نویسنده اول157هم پژوهی194ژورنال0کنفرانس13
رتبه35نام مرکزموسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات294نویسنده اول144هم پژوهی221ژورنال2کنفرانس0
رتبه36نام مرکزموسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات287نویسنده اول190هم پژوهی172ژورنال2کنفرانس0
رتبه37نام مرکزپژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)نوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات254نویسنده اول138هم پژوهی221ژورنال1کنفرانس3
رتبه38نام مرکزپژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات246نویسنده اول176هم پژوهی144ژورنال2کنفرانس0
رتبه39نام مرکزسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)نوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات244نویسنده اول135هم پژوهی204ژورنال3کنفرانس0
رتبه40نام مرکزپژوهشکده سوانح طبیعینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات215نویسنده اول142هم پژوهی118ژورنال1کنفرانس0
رتبه41نام مرکزموسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایراننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات213نویسنده اول158هم پژوهی79ژورنال0کنفرانس0
رتبه42نام مرکزسازمان اسناد و کتابخانه ملینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات194نویسنده اول154هم پژوهی63ژورنال1کنفرانس0
رتبه43نام مرکزمرکز تحقیقات سیاست علمی کشورنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات191نویسنده اول117هم پژوهی150ژورنال1کنفرانس1
رتبه44نام مرکزسازمان بهره وری انرژی ایراننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات185نویسنده اول145هم پژوهی47ژورنال0کنفرانس2
رتبه45نام مرکزسازمان انرژیهای نو ایراننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات173نویسنده اول113هم پژوهی65ژورنال0کنفرانس0
رتبه46نام مرکزسازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشورنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات171نویسنده اول101هم پژوهی112ژورنال0کنفرانس0
رتبه47نام مرکزپژوهشکده بیمهنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات170نویسنده اول123هم پژوهی92ژورنال3کنفرانس29
رتبه48نام مرکزپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات161نویسنده اول103هم پژوهی133ژورنال7کنفرانس0
رتبه49نام مرکزپژوهشگاه دانش های بنیادینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات142نویسنده اول71هم پژوهی109ژورنال0کنفرانس2
رتبه50نام مرکزموسسه تحقیقات جمعیت کشورنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات134نویسنده اول94هم پژوهی83ژورنال1کنفرانس0
رتبه51نام مرکزمرکز پژوهشهای مجلسنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات130نویسنده اول66هم پژوهی101ژورنال1کنفرانس0
رتبه52نام مرکزپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایراننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات129نویسنده اول86هم پژوهی74ژورنال1کنفرانس0
رتبه53نام مرکزمرکز تحقیقات توتوننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات123نویسنده اول75هم پژوهی94ژورنال0کنفرانس0
رتبه54نام مرکزپژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات119نویسنده اول104هم پژوهی46ژورنال5کنفرانس0
رتبه55نام مرکزموسسه عالی آموزش بانکداری ایراننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات112نویسنده اول51هم پژوهی102ژورنال1کنفرانس5
رتبه56نام مرکزمرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایراننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات97نویسنده اول0هم پژوهی44ژورنال0کنفرانس0
رتبه57نام مرکزپژوهشکده مطالعات فناورینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات84نویسنده اول59هم پژوهی72ژورنال0کنفرانس0
رتبه58نام مرکزمرکز تحقیقات کشاورزی ورامیننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات64نویسنده اول53هم پژوهی31ژورنال0کنفرانس0
رتبه59نام مرکزموسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر خوزستاننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات40نویسنده اول28هم پژوهی34ژورنال0کنفرانس0
رتبه60نام مرکزپژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحتنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات30نویسنده اول16هم پژوهی26ژورنال6کنفرانس0
رتبه61نام مرکزپژوهشگاه علوم وحیانی معارجنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات21نویسنده اول14هم پژوهی6ژورنال3کنفرانس0
رتبه62نام مرکزمرکز ملی فضای مجازینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات18نویسنده اول4هم پژوهی20ژورنال0کنفرانس0
رتبه63نام مرکزمرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگرینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات14نویسنده اول8هم پژوهی10ژورنال1کنفرانس1
رتبه64نام مرکزمجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستاننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات10نویسنده اول2هم پژوهی13ژورنال0کنفرانس0
رتبه65نام مرکزپژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات5نویسنده اول2هم پژوهی4ژورنال3کنفرانس1
رتبه66نام مرکزپژوهشگاه قوه قضائیهنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات0نویسنده اول0هم پژوهی1ژورنال2کنفرانس0