Speech: Review of Research on Emotion Regulation in EFL Education in Chaotic Era of COVID-۱۹ Pandemic

Review of Research on Emotion Regulation in EFL Education in Chaotic Era of COVID-۱۹ Pandemic روز دوشنبه، 14 شهریور، 1401 توسط موسسه آموزش عالی زند شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Language and Linguistics

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
درج در سایت: 7 شهریور 1401 - تعداد مشاهده 200 بار