Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

نشستهای برگزار شده توسط موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز

Workshop

2. آشنایی با سنگ نوشته شاپور اول در تنگ براق و مروری بر سنت کتیبه نگاری شاهان ساسانی در پارس

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 6 خرداد 1401
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز
دسته بندی علمی: تاریخ
Speech

3. چرایی و چگونگی روایتگری در صنعت مد و لباس

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 2 خرداد 1401
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز
دسته بندی علمی: هنرهای تجسمی
Speech

4. مد در هنرهای مفهمومی _بخش اول کلیدستان

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 3 خرداد 1401
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز
دسته بندی علمی: هنرهای تجسمی
Workshop

6. آشنایی با باغ موزه جهان نما و بررسی باغ آرایی در تاریخ ایران

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 9 اردیبهشت 1401
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز
دسته بندی علمی: تاریخ
Workshop

7. آشنایی با هنر بوریا بافی زرقان و بررسی پیشینه ی هنر بوریا بافی در ایران

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 8 اردیبهشت 1401
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز
دسته بندی علمی: هنر و علوم انسانی
Speech

9. بازدید مجازی

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 31 فروردین 1401
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز
دسته بندی علمی: تکنولوژی اینترنت و وب
Speech

10. بررسی هنر کاشی هفت رنگ شیراز از دوره زندیه تا زمان حال

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 31 فروردین 1401
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز
دسته بندی علمی: هنر و علوم انسانی
Speech

11. آشنایی با نارنجستان قوام شیراز و نقش خاندان قوام در تحولات هنری و فرهنگی فارس

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 22 اسفند 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز
دسته بندی علمی: هنرهای تجسمیهنر و علوم انسانی
Workshop

12. آشنایی با عمارت تکیه ی هفت تنان و بررسی هنر حجاری در تاریخ شیراز

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 21 اسفند 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز
دسته بندی علمی: هنرهای تجسمی
Speech

13. آشنایی با تاریخچه عمارت نارنجستان قوام و هنرهای بکار رفته در آن

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 20 اسفند 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز
دسته بندی علمی: تاریخ
Workshop

15. سلسله کارگاه های آموزش فارسی شناسی: باغ موزه دلگشا و هنر آبیاری در باغ های شیراز

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 15 بهمن 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز
دسته بندی علمی: ادبیات
Workshop

16. سلسله کارگاه های آموزشی فارسی شناسی: بررسی چشم انداز فیزیکی و جغرافیای تاریخی شهر شیراز

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 24 دی 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز
دسته بندی علمی: ادبیات
Workshop

17. سلسله کارگاه های آموزشی فارسی شناسی: آشنایی با ارگ کریم خان زند

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 22 دی 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز
دسته بندی علمی: ادبیات
Workshop

18. کارگاه آموزشی ساخت باغ شیشه ای (تراریوم)

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 14 دی 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
Workshop

19. کارگاه فوریت های پزشکی

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 8 دی 1400
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز, موسسه آموزش عالی هنر شیراز
دسته بندی علمی: پزشکیآموزش پزشکی

ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع در سیویلیکا

دانشگاههای برتر برگزارکننده نشستها

Support