سکس تراپی چیست و سکس تراپیست کیست ؟

4 تیر 1403 - خواندن 4 دقیقه - 402033 بازدید

سکس تراپی به چه معناست و سکس تراپیست کیست ؟
آمیزش جنسی در زندگی زناشویی یکی از مهم ترین عوامل برای گرم نگه داشتن زندگی و بی شک یکی از مهم ترین عوامل در خیانت ها و ارتباط های نامشروع می باشد که در صورت عدم توانایی در برقراری رابطه جنسی و عدم توانایی در ارضای جنسی همسر باعث میگردد تا رابطه زناشویی به سردی گراییده و چه بسا به خیانت و اتفاقاتی جبران ناپذیر ختم گردد.

سکس تراپی یعنی چه و سکس تراپیست کیست ؟
سکس تراپی شامل رفع مشکلات جنسی در روابط زناشویی می باشد که در صورت عدم رضایت از آمیزش جنسی با مراجعه با سکس تراپیست میتوان برای حل مشکل در رابطه جنسی با همسر اقدام نمود تا به رضایت جنسی برسیم .

سکس تراپی چیست ؟
سکس تراپی یک علم توصیفی است و نه یک علم تجویزی بدین معنی که سکسولوژی بیش از آنکه در پی تایید و یا تکذیب رفتار جنسی باشددرپی ریشه یابی علل رفتار و عوامل موثر بر این رفتار می باشد.

سکس تراپیست کیست ؟
سکس تراپیست می بایست متخصص در امر بهداشت روانی بوده، دوره های کامل روان درمانی را طی کرده باشد و آموزشهای لازم در امر مشاوره های جنسی را زیر نظر متخصصین سپری کرده باشد.

 مهارت کامل در امر مشاوره و روان درمانی و داشتن زمینه ای کامل در امر روانشناسی نکته ای بس حائز اهمیت در روند سکستراپی بشمار می رود.

 از آنجایی که بسیاری از مشکلات جنسی ریشه در روابط اجتماعی و مشکلات شخصیتی افراد دارد تنها یک روان شناس و یک روان درمانگر قادر به شناسایی و ارزیابی مشکلات فردی، اجتماعی و شخصیتی بیمار گشته درحل آنها می تواند به وی کمک کند.


 لازم به ذکر است که آشنایی به زمینه های فرهنگی و اخلاقی و مذهبی هر جامعه از ضروریات بسیار پر اهمیت کار یک سکستراپی می باشد چرا که نقد و بررسی اختلالات جنسی بدون در نظر گرفتن زمینه های فرهنگی و عقیدتی آن جامعه کاری عبث و غیرکارآمد به نظر می رسد.


 چه کسانی به سکس تراپی نیازمندند؟
اگر چه تصور عموم بر این است که سکس تراپی صرفا بر افرادی که دچار مشکلات جنسی هستند محدود می گردند لیکن از آنجا که بخشی از کار سکس تراپیست ها آموزش جنسی ، آناتومی جنسی و آموزشهای بهداشت جنسی است لذا مراجعه به سکس تراپیست تلاشی است برای لذت بیشتر از زندگی جنسی خود و عمیق تر کردن روابط بین فردی.


 علاوه بر این افرادی که به نوعی از مشکلات زیر در رنج اند و پاسخ آنها به موارد زیر بلی می باشد به سکس تراپیست باید مراجعه کنند، مواردی چون:
– از میان رفته شدن صمیمیت در ارتباط زناشویی
– تمایل اندک به ارتباط جنسی یا کمبود میل جنسی
– مشکل در لذت بردن در ارتباط جنسی
– مشکل کنترل انزال
– مشکل رسیدن به ارگاسم
– مقاربت دردناک
– افکار وسواسگونه و غیر قابل گریز در مورد مسائل جنسی
– احساس گناه در رابطه سکس
– ارتباط ناخشنود با شریک جنسی و میل به ترک آن
– مورد سو استفاده جنسی بودن
– عدم اطمینان از هویت جنسی خود و انحرافات جنسی.


سکس تراپی یکی از ابزارهای توسعه تاب آوری جنسی زوجین است .

تاب آوری جنسی توانایی حفظ کیفیت رابطه جنسی و رضایت مندی را علی رغم وجود چالش های متنوع و متعدد و گاه در بیماریهای سخت درمان و مواردی از این دست را بررسی میکند.


 نوعی از تاب آوری که در زناشویی و روابط زوجین مورد توجه قرار می گیرد، تاب آوری جنسی یا Sexual Resilience است.