آقای دکتر OmidAli Masoodi

Dr. OmidAli Masoodi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (103354)

8
37
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs