آقای دکتر Navid Razmjooy

Dr. Navid Razmjooy

(جزو 2 درصد دانشمندان برتر دنیا 2022و2021) فوق دکترای تخصصی

Researcher ID: (106489)

16
5
8
157

ISI Papers

Conference Papers

Books

  • کتاب Interval Analysis: Application in the Optimal Control Problems (IEEE/Wiley) - 2023 - English
  • کتاب Computational Intelligence Methods for Super-Resolution in Image Processing Applications (Springer Nature) - 1400 - English
  • کتاب Applications of Image Processing and Soft Computing Systems in Agriculture (IGI publication) - 1399 - English
  • کتاب Metaheuristics and Optimization in Computer and Electrical Engineering (Springer Nature) - 1399 - English
  • کتاب Automatic Sorting of potatoes Using Soft Computing (Adam Lambert) - 1398 - English
  • کتاب زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی پروفسور مریم میرزاخانی (انجمن آثار و مفاخر فرهنگی) - 1397 - Persian
  • کتاب الگوریتم‌های ژنتیک و کاربردهای آن در علوم مهندسی (با استفاده از نرم‌افزار Matlab) (شوق) - 1394 - Persian
  • کتاب متلب در مهندسی برق (نگین سبلان) - 1392 - Persian