آقای دکتر javad nouripour

Dr. javad nouripour

Researcher ID: (81387)

13
5
1
1
15

ISI Papers

Conference Papers

Education

جوایز و افتخارات

  • رتبه اول دومین جشنواره خیام مقالات و پایان نامه های برتر (1398)