آقای دکتر Meisam Belbasi

Dr. Meisam Belbasi

دانشجوی دکترای مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (112056)

19
35
6
3
2
12
3
4
4

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

 •  Meisam Belbasi (2018): “Comparative Study of the Significance of the Elements of Iranian National Identity in the Uperhand Documents of the Islamic Republic of Iran”, The MacroTrend Conference on Social Sciences, France, Paris, 21-22 December (Letter of acceptance Abstract).
 •  Mansur HEIDARI, S.M.J GHORBI* & Meisam BELBASI (2017): “Progress or Development; Word Selection of Progress in Islamic-Iranian Model of Progress”, Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège (Scopus), Vol. 86, special edition, 2017, pp 406 – 420. (Belgium)
 •  Bahaoddin Qahremaninejad Shayeq, Shahram Esfandiyar, Meisam BELBASI*, Atena Bahadori (2019): ‘’Investigating the Components of Defensive Culture in the Strategic Culture Framework of I.R.Iran (Based on Ayatollah Khamenei's views)’’, Journal of Contemporary Research on Islamic Revolution, Vol. 1, No. 2, pp. 83-106.
 •  Meisam BELBASI* & S.M.J GHORBI (2017): “Irakische Migranten im Iran”, Spektrum Iran, Vol. 4, 2017. (Germany)

Conference Papers

 • پیشرفت یا توسعه؛ واژهگزینی پیشرفت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه شده در First National Conference on Advanced Management and Engineering (1395)
 • بررسی تاثیر مدیریت جهادی بر امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ارائه شده در First National Conference on Advanced Management and Engineering (1395)
 • میثم بلباسی و شهرام اسفندیار: «بسیج مردمی به مثابۀ الگوی دفاعی- امنیتی نظام اسلامی در دفاع مقدس و لزوم حفظ و اشاعۀ ارزش‎ها و دستاوردهای بسیج مردمی برای آیندگان»، همایش بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس (چاپ در کتاب چکیده مقالات همایش/ چاپ در کتا (1398)
 • میثم بلباسی و شهرام اسفندیار*: «نسبت مردم‌سالاری دینی و امنیت ملّی در جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر اندیشۀ آیت‎الله خامنه‎ای)»، چهارمین همایش بین المللی نظریه مردم‎سالاری دینی (علمی- پژوهشی) (چاپ در کتاب چکیده مقالات همایش/ چاپ در کتا (1397)
 • میثم بلباسی و شهرام اسفندیار*: «نسبت مردم‌سالاری دینی و کارآمدی نظام سیاسی (با تأکید بر اندیشۀ آیت‎الله خامنه‎ای)»، چهارمین همایش بین المللی نظریه مردم‎سالاری دینی (علمی- پژوهشی) (چاپ در کتاب چکیده مقالات همایش/ چاپ در کتاب مجموعه مقالات (1397)
 • میثم بلباسی*: «امام موسی صدر نخبه ای جهانی برای صلح، گفتگو و مدارا»، همایش ملی صلح، وفاق اجتماعی و همبستگی ملی در ایران (چاپ در کتاب چکیده مقالات همایش). (1397)
 • سیدمحمدجواد قربی* و میثم بلباسی: «حقوق و تکالیف متقابل دولت و ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، همایش ملی بررسی نظری و عملی روابط دولت و ملت در ایران: گذشته، حال و آینده (چاپ در کتاب چکیده مقالات همایش). (1395)
 • میثم بلباسی و شهرام اسفندیار*: «مدیریت جهادی، اقتصاد مقاومتی و امنیت ملی ج.ا.ایران»، اولین همایش ملی مدیریت جهادی و امنیت ملی (چاپ در کتاب چکیده مقالات همایش/ کسب گواهی پذیرش مقاله در همایش). (1395)
 • میثم بلباسی و شهرام اسفندیار*: «مدیریت جهادی، اقتصاد مقاومتی و امنیت ملی ج.ا.ایران»، اولین همایش ملی مدیریت جهادی و امنیت ملی (چاپ در کتاب چکیده مقالات همایش/ کسب گواهی پذیرش مقاله در همایش). (1395)
 • میثم بلباسی*، طاهر حسن‏پور و شهرام اسفندیار: «آینده‎پژوهی علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران در افق 1404»، پنجمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت (چاپ در کتاب چکیده مقالات همایش). (1393)
 • میثم بلباسی* و سیدمحمدجواد قربی: «الزامات عملی تحقق اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران»، همایش ملی پیاده سازی و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (چاپ در کتاب چکیده مقالات همایش/ چاپ در کتاب مجموعه مقالات همایش). (1393)
 • سیدمحمدجواد قربی* و میثم بلباسی: «مؤلفه‎های اقتصاد مقاومتی در سند چشم‎انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران»، همایش ملی پیاده سازی و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (چاپ در کتاب چکیده مقالات همایش/ چاپ در کتاب مجموعه مقا (1393)
 • میثم بلباسی* و سیدمحمدجواد قربی: «کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی؛ تاثیر فرهنگ کارآفرینی در پیشبرد اقتصاد مقاومتی»، همایش ملی پیاده سازی و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (چاپ در کتاب چکیده مقالات همایش/ چاپ در کتاب مجموعه (1393)
 • سیدمحمدجواد قربی* و میثم بلباسی: «تأثیر مؤلفه‎های فرهنگی اقتصاد اسلامی بر روند اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی»، اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی: مبانی، الزامات و الگوهای عملی (چاپ د (1393)
 • شهرام اسفندیار* و میثم بلباسی: «نظام مردمسالاری دینی و پیشرفت»، سومین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت، (چاپ در کتاب چکیده مقالات همایش). (1392)
 • شهرام اسفندیار*، میثم بلباسی و طاهر حسن‎پور: «نقد و بررسی فرهنگ سیاسی ایران؛ با تأکید بر مبانی فرهنگی و اجتماعی»، سومین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت، (چاپ در کتاب چکیده مقالات همایش/ گواهی ارائه مقاله به صورت سخنرانی). (1392)
 • شهرام اسفندیار* و میثم بلباسی: «نقش فرهنگ و هویت در پیشرفت مطلوب کشور»، سومین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت (چاپ در کتاب چکیده مقالات همایش). (1392)
 • شهرام اسفندیار* و میثم بلباسی: «مردم‎سالاری دینی ایران؛ الگوی بدیل در مهندسی بیداری اسلامی دنیای عرب»، سومین همایش ملی نظریه مردم‎سالاری دینی (علمی- ترویجی) (چاپ در کتاب چکیده مقالات همایش/ چاپ در کتاب مجموعه مقالات همایش). (1392)
 • محمدتقی قزلسفلی و میثم بلباسی*: «فضای مجازی، جنبش‌های اجتماعی و هویت‌سازی»، همایش ملی فضای مجازی و هویت (چاپ در کتاب چکیده مقالات همایش). (1392)

Journal Papers

Books

 • کتاب اندیشه های امام خمینی(ره) در آینه نگاه معاصر (سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی تهران) - 1399 - Persian
 • پایان نامه تحلیل الگوی رهبری سیاسی آیت الله خامنه ای از منظر جامعه¬شناسی‎ احساسات (1392-1368) (دانشگاه تهران) - 1399 - Persian
 • کتاب هویت ملی در اسناد فرادستی جمهوری اسلامی ایران (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) - 1397 - Persian
 • طرح پژوهشی مطالبه گری از منظر مطالعات محیطی (ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران) - 1397 - Persian
 • طرح پژوهشی تسخیر لانۀ جاسوسی؛ آغازی بر پایان نفوذ همه جانبه و سلطۀ آمریکا در ایران (سازمان بسیج اساتید کشور) - 1395 - Persian
 • پایان نامه بررسی مقایسه ای برجستگی عناصر هویت ایرانی در اسناد فرادستی نظام جمهوری اسلامی ایران (دانشگاه مازندران) - 1392 - Persian

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • پژوهشگر دفتر بررسی های راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام (1397-1397)
 • سابقه تدریس در تدریس انقلاب اسلامی؛ ماهیت، زمینه ها و ریشه ها در دانشگاه تهران (1398-1398)

جوایز و افتخارات

 • برگزیدۀ پنجاه و هفتمین جشنوارۀ ملی جایزۀ بنیاد فرهنگی البرز (1399)
 • برگزیده (شایسته تقدیر) در دوازدهمین جشنواره بین المللی حرکت/ بخش کتاب (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) (1399)
 • برگزیده (رتبه نخست) سومین جشنواره ملی کتاب سال فرهنگی دانشجویان کشور (1398)
 • برگزیدۀ بخش دانشگاهیان در دومین جشنوارۀ فرهنگ دانشگاه تهران (1398)
 • برگزیدۀ بیست و هشتمین جشنواره دانشجوی نمونه دانشگاه تهران (1398)
 • برگزیدۀ بیست و هشتمین جشنواره دانشجوی نمونه کشوری (وزارت علوم/ وزارت بهداشت) (1398)
 • برگزیدۀ بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه دانشگاه تهران (1397)
 • برندۀ جایزۀ تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 98-97 (1397)
 • برندۀ جایزۀ تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 97-96 (1396)
 • دانشجوی ممتاز و استعداد درخشان دانشگاه تهران (معدل: 19.17) (1396)
 • ورود به مقطع دکتری (PhD) با استفاده از سهمیه استعداد درخشان (1395)
 • دانشجوی ممتاز و استعداد درخشان دانشگاه مازندران (معدل: 18.52) (1393)

Workshops

 • کارگاه آموزش نرم افزار تحلیل کیفی Nvivo (مدرس دکتر زهرا صابری) - دانشگاه تهران- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی (1398)
 • کارگاه آموزش روش تحقیق و پرپوزال نویسی (مدرس دکتر احمد پاکتچی) - دانشگاه تهران- دانشکده معارف و اندیشه اسلامی (1394)
 • کارگاه آموزش پرپوزال نویسی (مدرس دکتر احمد رشیدی) - دانشگاه مازندران- دانشکده حقوق و علوم سیاسی (1391)