آقای Behrooz Shafaghi

Behrooz Shafaghi

استاد دانشگاه شهید بهشتی

Researcher ID: (176743)

1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران