آقای دکتر Mohammadreza Tajik

Dr. Mohammadreza Tajik

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176792)

3
38
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers