آقای Shahram Mohammad Nejad

Shahram Mohammad Nejad

استاد دانشگاه علم و صنعت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178202)

20
1
35
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers