آقای Mohammad Dastanpour

Mohammad Dastanpour

استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه شهید باهنر کرمان)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179109)

67
14
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers