آقای Javad Shahbazi Karami

Javad Shahbazi Karami

دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179598)

37
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers